About the Teoriler category


#1

Burada Buz ve Ateşin Şarkısı kitap serisini referans alarak öne sürdüğünüz teorileri tartışmaya açabilirsiniz.

Teori konusu açılırken dikkat edilmesi gerekenler:

  • Öne sürdüğüm teoriyi açıkça tanımladım mı?

  • Teorimi güçlendirecek kitap referanslarını belirttim mi?

  • Teorimi oluştururken yararlandığım kaynakları paylaştım mı?