Açıklanamayan Olaylar


İşlenmiş dev kaya blokları…Lübnan’daki Balnek şehri yakınlarında buklunan bu taşlar binlerce yıl öncesinde buraya getirilmişti. Resimde gördüğünüz parça 1050 ton ağırlıkta ve 25 metre uzunluğunda. Bu “momolit” takma adlı yekpare bloklardır.


1895 yılında İrlanda’da Dyer tarafından mineral araştırmaları sırasında bulunan bir dev fosili. Boyunun karşılaştırılması amacıyla bir tren vagonunun önüne koyulmuştur.


Kristal kuru kafa…Maya dönemine ait 1000 yıllık bu kristal kuru kafa, tek bir blok kristal üzerine oyma olarak yapılmış. Nasıl yapıldığı hala anlaşılamayan kuru kafanın altından tutulan ışık, doğrudan göz
çukurundan yansıyor.


Geleceği gören harita…Türk denizci Piri Reis’in 1513’te çizdi.Afrika, Amerika ve Güney Kutbu’nu gösteren harita, 1929 yılında ortaya çıkarıldı. Çünkü Güney Kutbu’nun keşfi, haritanın çizilmesinden çok sonra oldu.


Harçsız taş set…Hiç harç kullanılmamasına rağmen bu kayalar, arasına bıçak bile sokulamayacak kadar mükemmel yerleştirilmiş.

Alüminyumdan kemer tokası M.S. 300’lü yıllarda ölen Çinli general Çoğu Çoğu’nun mezarında 1956 yılında bulunan kemerin tokası, yüzde 85 oranında alüminyumdan yapılmış. Ama doğada sadece bileşik olarak bulunan alimünyumun diğer maddelerden ayrıştırılarak tek bir madde olarak kullanılabilmesi ilk kez 19. yüzyılda mümkün olmuştur.

O güney kutbunu gösteren haritanın sırrı çözüldü. Güney Amerika’yı çizmiş orada Piri Reis. Ama yanlamasına. Düzlemesine değil.

Amerika kıtasına ilk ayak basan yabancı ve kıtayı keşfeden kolomb sanılsada vikinglerin yüzlerce yıl önce Amerika kıtasını ziyaret ettiği biliniyor…

Red Erik Grönland’ı, oğlu Leif Erikson ise Amerika’yı keşfetmiştir.