Appleton Hanesi

Appleton Hanesi Menzil’in soylu hanelerinden biridir. Sözleri bilinmemektedir.