Ateizm


#266

Verdiğin örnek bence çok doğru bir örnek değil. Çünkü kişisel zevkler sadece hazlar ve duygularla alakalıdır. “Ben böyle seviyorum”. Bu olaydan sonra bitmiştir.

Ama dinin içine mantık da giriyor.


#267

Özel değilse, inancını sorabilir miyim?


#268

Ben inançsızım. Dinlerin kesinlikle olmadığını düşünüyorum. Bunun haricinde tek bir tanrı oladabilir olmayadabilir. Çok takmıyorum.


#269

Dinleri bırak şimdi. Tamamen inançsız mısın, yoksa tanrı oladabilir olmayadabilir görüşünde misin? @Symmachus


#270

Tanrı olabilir belki onu bilemem, kesin bir şey söylemek mümkün değil.


#271

Peki, sen bu son - oladabilir olmayadabilir fikrini sahiplenirken bunu tamamen mantıklı olduğuna emin olduğun argümanlara dayanrak mı yaptın yoksa daha çok subjektif nedenler mi sebep oldu?


#272

Senin verdiğin zevkler renkler örneğinden yola çıkacak olursak objektif. Neticede bu keyfime göre tercih meselesi değil. Kendimce bir mantığım var ve buradan vardığım sonuç bu.


#273

Neden benim verdiğim zevkler örneğinden yola çıkıyorsun? Bunun bir anlamı yok sonuca varman için. Bir fikrin objektif olması için tamamen kişisel görüşlerden arındırılması gerek. Ama senin verdiğin örnekte tanrının varlığını kabul yoluna gitmiyorsun ama tamamen tanrını yok saymağı da doğru bulmuyorsun. Bu kararı almanı sağlayan kendince mantığın sahip olduğu bilimsel argümanlara dayanarak değil, kişisel kanılara ve eğilimlere dayanarak bunu sağlamış. Senin durumdaki başka biri gayet tabii tanrının varlığını kabul yoluna gitmedikden sonra senin aksine gayet tabii tamamen tanrını inkar edebilirdi ve bunu yine senin gibi kendince mantığının sahip olduğu kişisel kanılara ve eğilimlere dayanarak yapardı. Yani bu durumda ne senin, ne de başka birinin seçimi objektif olmuyor. Zaten örnekleme için verdiğimiz en sevilen renk ve s gibi şeyler de keyfi bir tutumdan değil eğilimlerimizden ileri gelir. Yani demin yeşili seviyordum şimdi keyfi olarak kararımı değiştirdim kırmızıyı seviyorum demiyoruz.

Neyse, zaten verdiğin cevapla benim için tartışmayı bitirmiş oldun, çünki eğer devam edersem en başta yazdığım kişisel inançları tartışmaya açma çabasına düşmüş olurum ki, bu da çok ironik biri durum olur. Amma yine de en azından niye tartışmaya devam edemeyeceğimi açıklamak istedim, kabalık olmasın diye.


#274

Bu tavırdan pek hoşlanmıyorum. Yani konuşuyorduk negzel birbirimizi anlamaya çalışıyorduk neden kestirip atıyorsun ki :D.

Hayıe yani sorun şu, tartışma sırasında tartışmaya konu edilen argümanlar konhsunda taraflar arasında ortak kanı olması lazım ki tartışma düzgün olabilsin. Ama kavram hakkında ortak kanıya varamadan hop bitiriyorsun :smiley:

Şimdi, açıkçası felsefi kavramlara her yönüyle çok vakıf değilim. Ama senin objektiflik eğer ki tamamen bilimsel olmaksa, yani gözlem deney gibi şeylerse elbette kimse bu konuda objektif olamaz.


#275

Konuya devam etmek istememe nedenim tekrara düşmek ve inançları sorgulamaya vaşlamak istememem. Eğer en başa sardırıb tartışmamızı okursan, ilk andan beri sürekli bana aynı argümanlarla geliyorsun(bu keyfiliktir, objjektiflik bu değil ve s). Ben de her defasında farklı şekillerde bunlar arasındaki ayrımı yapıyorum. Senden yeni bişey bekliyorum ama gelmiyor :smiley: Bak son mesajında da yine aynı şeyi söylemişsin.

Aslında ben çok anlaşılır bi şekilde yazdığımı düşünüyorum. Felsefi karmaşık ve anlaşılması zor kavramları kullanmadım. Eğer karmaşık ağır felsefi kavramların havada uçuştuğu bir muhabbet yapmak istersen sana @ichigo nu tavsiye edebilirim :smile: Objektifliğin tanımını açık olarak ortada bence. Objektiflik subjektif etkilerden mümkün olduğunca arındırılarak elde edilmiş bilgidir diyebiliriz. Bir bilimsel deney yaparsan sonuçlarını olduğu gibi yazarsan bu objektif bir yakınlaşma olur ama eğer sonuçlara kendi yorumunu katarsan işin içine subjektiflik girer. Yine aynı örneği vereyim, aynı eğitim ekolünden gelmiş 3 bilim adamı düşün, bunlar arkadaşlar ama biri katı dindar, diğeri senin gibi agnostik eğilimlere sahip, öbürü ateist olduğunu söylüyor. Şimdi bu durumda hangisinin kararını objektif olarak ele alabiliriz? Hiç birinin çünki hepsi seçimini yaparken kendi kisisel nedenlerine dayanarak yapar.

Bazen yeni duyduğun ve sana aykırı gelen şeylere anında reaksiyon vermek yerine, acaba tam olarak ne demek istedi diye üzerine biraz düşünmek gerekir. Yoksa kendini aslında katılmadığın düşünceleri savunurken bulabilirsin.


#277

İnancın mutlak yokoluş korkusu üzerindeki pozitif etkisi gözardı edilemez ama inançların varlığını tamamen bu korkunun neden olduğunu söylemek abartılmış bir tanım olur. Korkudan ziyade insanın içindeki anlamdırma çabasının sonucu olarak görülmesi gerekir. Çünki sıralama yapılması gerekirse, ben kimim sorusu, öldükden sonra ne olucak sorusundan önce gelir

İkinci soruya gelirsek yani menfaati için inanmak konusuna. Sığ bir mantık kullanan biri için bu geçer akçe olabilir ama biraz daha geniş bir prespektifden bakıldığında dünya üzerindeki dinlerin sayının çok fazla olduğu, bu dinlerin de hepsinin onlarca mehzepnin olduğu ve neredeyse her mehzepin kendinden olmayanı mutlak bir mahv oluş vaadetiği gerçeğini ele aldığımızda kendi menfaatimiz için, anne babamızın telkiniyle, sorgulamadan kabul ettiğimiz inancımız yanlış çıkması ihtimali ateizmin yanlış çıkma ihtimalinden daha fazla olduğunu görürüz. Yani bu biraz atdan inip eşşeğe binme durumuna denk geliyor.

Bir insanın inancını “menfaati” için olup olmadığını sorgulaması zaten sorgulamaya başladığın andan itibaren senin menfaatin için inanmadığını söyleyenebilir. Büyük ihtimal sorgulamadan önce de onun için inanmamışsın ki, sorugulaya bilmişsin en sonunda. Bunu senin içini rahatlatmak için söylemiyorum. Sorguladıkdan sonra inanmayı bırakırsan ateist oluyorsun zaten ama inanmaya devam edersen “menfaatden” ziyade en azından inanmamayı kendine yediremediyin için sırf inanmak için inandığın söylenebilir. En fazlası da belki de gerçek imanı bulmuşsundur :smile:


#278

Tamam o zaman bu kavramlar nedir ne değildir bunların üstünde durmadan direkt olarak cevaba geçeceğim.

Şöyle söyleyim ben kişisel olarak tanrı kavramı hakkında çok kafa yoran bir insan değilim. Dinler konusunda çok kafa yordum ve gerçek olmadığına kanaat getirdim. Ancak dinler yoksa eğer bşe tanrının olması ya da olmaması beni fazla ilgilendiren bir mesele değil.


#279

İşte demek ki neymiş, senin yukarıda da söylediğin gibi bunlar senin kişisel kaanatin yani seninle aynı araştırmaları yapan başka biri farkı bir sonuca kaanat getirebilir. Ve diğer kişisel seçimlerimizi nasıl tartışmaya açmıyorsak bunu da açmamız gerekir.