Bilinmeyen bölgeler


#1

Daimi kış toprakları, Sothoryos, 5 kule ve Essos’un doğusu, Asshai ve Tanrı gözü hakında neler biliyorsunuz?


#2

Daimi Kış Toprakları; WW’lerin mekanı olduğu dışında bir bilgiye sahip değiliz.

5 Kule; İlk Uzun Gece’de inşa edildiği; Sur gibi vazife gördüğüne inanılan ama aslı bilinmeyen yapılar.

Asshai; normal bir insanın yaşamasının pek mümkün olmadığı, gizemlerle dolu; maskeli insanları yaşadığı bir yer. Hiçbir hayvan yahut çocuk bulamazsın. Suyunu içen ölür, yiyecek de yetişmez. Büyünün merkezlerinden biridir. Nüfusu çok fazla değil diye biliyorum. Kimi okuyucu buradaki maskeli insanların birer wight olduğu görüşünde. Melisandre de buradan; bir Kızıl Tapınak merkezi ayrıca.

Tanrı Gözü; muhtemelen kalan son ormanın çocuklarının yaşadığı, ilk insanlar ve bu çocuklar tarafından kutsal kabul edilen bir mekan; kimse oraya gitmez, çekinir.

Diğerini bilmem.


#3

Bilinmeyen bölgeler bilinmeyen bölgelerdir. Yani biz nereden bilelim :slight_smile: