Dothrakiler türk müdür?


#181

Cengiz Han’ı araştırırken denk geldim;

Khal Drogo, altını eritiyor Viserys’in üstüne döküp onu öldürüyor ya,

Tarihte Cengiz Han, Harzemşahlar Devleti’nin Valisi olan İnalçuk’u gümüşü eriterek Vali’nin gözüne kulaklarına döktürüyor öyle öldürüyor.

Bu olaydan ilham almış olabilir George R.R Martin.

Ayrıca Dothrakileri Moğollardan esinlenerek yaratmıştır bence.O vahşilikleri,acımasızca hareketleri,tecavüz vs vs.


#182

Moğol, Türk değil.


#183

eski türklerden asya hun gibi eski imparatorlukalr büyük bir şhtimalle ama çoğunlukla moğullardan kısaca asyanın bizim tarafları


#184

Gencler ilk yorumum birada lmaoo


#185

Türkler Dothrakidir.


#186

Dothrakiler kızıl derilidir


#187

Hayır


#188

Arkadaşlar Moğol dediğimiz ulus Orta-Asya bozkır kültürünü benimsemiş bir kabileler federasyonu aslında, aynı Tengri’ ye inanan, aynı dilin farklı ağızlarını konuşan göçebe boylar. Kaldı ki bir çok tarihçiye göre ms 8. yy’ a kadar Moğol-Türk ayrımı yapılabilecek kadar kültürel ve sosyal fark yok boylar arasında. Bundan dolayı Dothrakları dönemin Türklerine de Moğollarına da benzetebiliriz.


#189

Dothraklar Orta Asya Türklerinden daha vahşi.Benzeyebilecekleri yerler sadece at,okçuluk ve khal kelimesi onun dışında zerre benzerlik yok bence.
Kadına verilen değer neredeyse yok, mesela Eski Türklerde kadının statüsü Khalessiden daha yüksekti.
Aynı şekilde basit bir mızraklı savaştada yenilebiliyorlar Türklerin durdurulması ateşli silahların gelişmesine denk gelir.Yenildikleride eski ölümsüzler kırması bir ordu tarihte Türkler İranı eski dönemlerinde kaç kez yenmiştir.


#190

Dothrakları Türklere benzetmekte pek övünecek bişey görmüyorum eğer illa benzetecekseniz, Rohirrimi benzetin :slight_smile:


#191

Dothraklar olsa olsa Moğol olabilir. Türkler büyük bir kavim ve o zamana göre Moğollardan daha ileri bir medeniyete sahipler, ancak inanış ve dil açısından ayni ailedeniz, o nedenle Moğollar için daha çok ‘kuzen’’ benzetmesi yapabiliriz. Moğollar Türklerin de öz kültürü olan Orta Asya göçebe kültürünü ve inancini korumaları ve uzun zaman yaşatmaları açısından oldukça önemli bir millettir. Ancak savaşci ozelliklerinin yanında tarihte yağmacı ve oldukça acımasız oldukları da gerçektir. Dünya milletlerinin tarihlerinde bu şekilde yer almişlardir.

Türkler oldukça erken dönemde kimlik değiştirip İslamiyete geçerek bozkır kültürünü ve inanışını bırakınca iki kavmi ayird etmek daha kolaylaşıyor tabii. Islamiyet sonrasında Türkler Moğollardan çok çekmiş, Anadolu’nun büyük bölümü Moğollar tarafından yakılıp yıkılmıştır. Kitapta Dothraklar bence yüzde yüz Moğollardan etkilenerek yazılmış. Lannisterlar için nasil klasik anglo-sakson Ingiliz yakıştırması yapıyorsak Dothraklar da ancak Moğollar olabilir. ‘Starklar Türk müdür?’ deseniz bence çok daha fazla oluru var. Asena vs. Nymeria filan. Ahah.


#192

Ben ‘‘kuzu insanlar’’ ın Akkoyunlulardan esinlenilerek ortaya çıkarıldığını düşünüyorum. Akkoyunlu halkının ve Bayındır Boyu’ nun soy olarak günümüzdeki uzantısı olan Azerbaycan halkına söylenen ‘‘Azeri’’ tanımı kelime olarak kuzun insanlara söylenen ‘‘Lhazareen’’ kelimesiyle duyum olarak çok yakın. Ayrıca Azeri bölgesinde kullanılan ‘‘Mirza’’ ismi ‘‘Mirri Maz Duur’’ kelimesini andırmıyor değil.

Aynı zamanda Moğollar’ ın Oğuz boylarına yaptıkları baskınlar ve anadoluya doğru sürmeleri tarihi bir gerçeklik, yani Dothrakları dönemin Moğol konfederasyonuna benzetmek gayet normal bir davranış aslında.


#193

Dothraklar’ın, Demirdoğumluların ve Doğudaki şuan isminin aklıma gelmediği diğer göçebe kavmin soykırıma uğraması gerektiği görüşündeyim.

Gerçek Dünya’da barbar kavimler kötü oldukları için değil, o anki koşullardan, yaşadığı iklimin zorluklarından dolayı barbarlardır. Yani Allah’ın bozkırında kimsenin uygarlık kurmasını bekleyemezsin. Ancak bunlar başka yerlere yerleşerek, başka milletlerle temas kurarak normalleşir zamanla.

Ancak hayır arkadaş bu evrende bu işlerin mantığı daha farklı işliyor. Yıllar da geçse dünyayı da fethetseler bu arkadaşların yağmaya, çalıp çırpmaya dair olan kültürleri değişmiyor. Bu yüzden bunları alıp keseceksin çok net. Sadece çocuklar serbest bırakılabilir sıfırdan yetiştirilmek üzere o kadar.

Her neyse ne alakası var bunların başlıkla? Türkler evet göçebe yaşarlardı ve evet yağma yaptılar. Ancak aynı zamanda kültürleri tanımaya da çalıştılar. Kurtlar kuzularla çiftleşmez demediler, evlendiler, farklı kültürleri benimsediler, medeniyetin gelişmesine katkıda bulundular. Ancak bu Dothraklara kalsa at üstünde mal mal dolaşmaktan başka bir eylem kalmayıncaya kadar dünyayı dümdüz ederler. Moğollar Bağdatı yağmaladılar ama kitapları ganimet diye aldılar. Dothraklar uzun adamların şehirlerini yok ettiler ve uygarlıklarını başlarına yıktılar.

Hakikaten bu milletlerin yok edilmesi lazım. Başka çaresi yok bunun.


#194

Freyleride dahil et lütfen :smiley:


#195

Bunlara skagos, dağ klanları, basiliks korsanlarınıda eklemeliyiz bence


#196

Seride Dothrakların yüzyıllardır değişip gelişmemesini ‘‘batıdaki türk algısı ve önyargı’’ ya bağlıyorum ben. Yazar her ne kadar dünya tarihi okuması yapmış olsa da eninde sonunda olaya indo-germen bakış açısıyla yaklaşıyor. Seride bir Dothrak Üstadı ya da Sanatçısı yok, her cümle sonuna ‘‘bilinir’’ diyerek nokta koyan hurafe ve söylenti sevisesinde bilgi sahibi bir halkı tasvir etmiş. Ayrıca Demirdoğumlular ve Vadi Dağ Klanları eğitilmezdir, kültürel ve sosyal anlamda yaptırıma tutulmaları gerektiğini ben de düşünüyorum. Ama ‘‘Dracarys’’ dışında da bir yöntem geliştirilebilir.


#197

Dotrakları Türkten çok Moğol olarak düşünüyorum
Batıya sorarsanız Moğollar barbar, kötü, vahşiydi, ama Moğollara sorsanız büyük devletler adiller, Aynı şekilde Osmanlıyı batıya sorsak yine barbar vahşi gibi tanımlamalar çıkar ama bize sorarsak adil dürüst güçlü devler ve sonra örneğim Haçlı orduları Hıristiyanlar için tanrının askerleri adalet getirmek için yola çıktılar ama bizler için münafık zorbaydılar
yani algı meselesi herşey hangi pencereden baktığına göre değişiyor durum


#198

Sanmıyorum. Çünkü gelişmeyen sadece Dothraklar değil, Demirdoğumlular da aynı şekilde gelişmiyor.


#199

Bence Dothraklar kesinlikle Türk-Moğol esinlenmesi (birlikte)
Hatta bir genel yorum yapıyım
Surun Ötesi: Grönland
Kuzey: İskoçya
Batı Toprakları: İngiltere
Nehir Toprakları: Almanya
Vadi: İtalya
Menzil: Fransa
Dorne: İspanya
Fırtına Toprakları: Bunu tam bulamadım ama Avusturya
Özgür Şehirler: Balkanlar’dan başlayıp Anadolu’dan geçip İran’a kadar olan topraklar.(Hatta Volantis’in İstanbul olduğunu düşünüyorum çünkü Roma’ya en yakın.)
Valyria: İskender İmparatorluğu ya da Roma ya da Persler olabilir eski bir medeniyet.
Köle Körfezi: Hindistan
Lhazar: Azerbaycan çok mantıklı geldi yukarıda bir yerde okudum.
Qarth ve Yi-Ti: Çin (Zaten Great Empire of Dawn Bence Çin İmparatorluğu
Assahi: Japonya
Dothrak Denizi:Orta Asya
Kızıl Issızlık.: Tibet’in oralar


#200

Şu da mümkün, büyü öğeleri dışında yazar Westeros’ u dünyanın 12. yy teknoloji seviyesine fikslemiş olabilir. World of Ice and Fire evreni sanki binyıllardır icat yapılmamış, durağan bir teknolojik durumda. Yay ve ok, mancınık ya da kuşatma kuleleri ne zaman icad edildi ? Tekerlek ne zaman bulundu ? Bu konular hakkında bilgimiz yok, sadece çok çok eski zamanlarda inanılmaz bir mimari bilgi olduğundan haberimiz var. Duvar ve Valyria kalıntıları yapılar üzerinden konuşuyorum. Belki de bu evrende post apokaliptik bir dönemi okuyoruz şu anda.