Dothrakiler türk müdür?


#101

Cengiz han diyorsun her ne kadar Türk kanı taşıdıgı söylensede moğollar içinde büyüdü ve moğollar gibi acımasız oldu.İslama ve insanlara en büyük zararı verdi.Senin dedigin o olaylar belli bir yüzyıllar arasında oldu.Göktengricilkten İslamiyete geçiş sırasında.Göktürklere baktıgımız zaman kitabelerde yazıyor.Hiç tamamını okudun mu bilmem.


#102

aynen ya sonradan kötü olmayan bir kalbi olduğu(iyi demiyorum)ortaya çıkıyor ama yine de vahşi eğer dany olmasaydı dotraki sahnelerini izlemezdim pek hoş olduğu söylenemez.


#103

Ben Drago’nun o zamanın, yaşadığı çevrenin şartlarına göre yaşadığını düşünüyorum. Sonuçta o barbarlık vahşilik içinde büyümüşsünüz ve o barbarların Khal’ı olmuşsunuz. “Hadi savaşmıyoruz güvercinler nerde, at eti yenir miymiş” dese öldürürler vallaha. Ayrıca adamın çok seksi olduğunu da gözden kaçırmamak gerek.^^


#104

Arkeoloji okuduğum için Orhun ve Yenisey kitabelerini defalarca okumuşumdur.

Vallaha bana göre Cengiz Han’a Türk demek başlı başına bir hata zaten.
İşin genetik boyutuna gelirsek Türkle Moğol arasında bir fark yoktu o dönemlerde hem genetik, hem kültürel olarak. Dil bakımından da Kaşgarlı Mahmut eserini yazdığı dönemlerde moğolcayı türkçenin bir lehçesi olarak gördüğünü söylüyor. Zaten Moğol kimliğini yaratan adam Cengiz olduğu için daha öncesinde Moğolluktan ve Moğol halkından söz etmek mümkün değil.

Cengiz Han’ın uyguladığı töre aynen Türk kültürü için geçerlidir yani. Göktürklerde de emsalleri görülebilir.


#105

Moğollar ile Türkler aynı demek hata olmazmı kafa yapılarını inceledigimiz zaman Mongoloid kafa yapıları var.Yapı olarak farklılar.Moğolların kafaları biraz uzunlamasına saçları diktir.Bizzat kafa yapıları ve genetikleri öğrenmiştim.Moğol adını cengizhan ile birlikte anıldı ama oralarda vardılar hep.Sadece düzensizdiler töreleri Türklerden farklıdır.Cengizhan konusuna gelirsek ne oldugu bilinmiyor fakat.Göktürkçe bildigi ve saç yapısı ve vücut yapısı olarak Türkler’e benzedigi söylenir.Ayrıca adı Timuçin’dir.Demir anlamına gelir oda Türkler’de vardır.Moğollar demir ve silahlarda o kadar gelişmiş degillerdir.Örnek verecek olursak Cengizhan bile okların kemik olmasından şikayet etmiş gitmiş demirci getirip bu sanatı halka öğretmiştir.


#106

Türklerde Mongoloid kafatası yapısına sahip zaten. Ha Türkten kasıt nedir onu bilmek lazım.
Günümüzde Anadolu’da yaşayan Türklerin Orta Asya’dan getirdikleri genlerle bağlantısı kalmadığını söylemek mümkün. Ülkede ki insanların çoğu Rum/Ermeni geni taşımaktadır aslında.

Moğol ve Türk arasında bir fark yok genetik bakımından. İkisi de Altay Kavmi ne de olsa. Hatta Korelilerle de bir fark yok. Tabi o dönemlerde kabileler arası gelişmiş, gelişmemiş topluluklar vardı mesela Naymanların tahtadan sarayları varken Cengiz Han’ın kabilesi olan Oyratlarda hala çadırlarda kalıyordu. Gelişmişlik hepsinde farklıydı. Dediğimiz gibi bunlar hep farklı farklı kabilelerdi birbirinden ayrı.


#107

Anadoluda Türk geni taşıyan kişi sayısı az demek olmaz.Her ne kadar biz buralara gelsekde Rum/ermenilerle kanımız karışsada her nekadar onları genini alsakda onlarda bizim genimizi aldılar.Altay Kavminden olsada farklıdırlar.Sen hiç Kazak Türk’ü ve Moğolistandaki birisini yan yana koydun mu? Aralarındaki fark çok belli oluyor.


#108

Günümüzde karışmayan millet mi kaldı ki… Buna rağmen bana göre o kadar fazla bir farklılık yok.
Nispeten karışmayan Hakas ve Yakut Türkleri var birde, bire bir Moğollar ile aynılar.

Esas konuya dönersek. Bir kadına zorla sahip olma bozkır kültürünün esas unsurlarından biridir, kız kaçırma olayı bozkırlarda yaşanan en sık olaylardandır.
Yine Cengiz üzerinden gitmek gerekirse onun karısını da kaçırmışlardı zamanında. Hatta ilk oğlunun başka bir adamın çocuğu olduğu söylenegelir.


#109

O yüzden de adının yabancı anlamına gelen Cuci koymuştur.Cengizhanın anası bile hep kaçırılmıştır Merkitlerden o yüzden Moğol olup olmadıgı tartışılır


#110

Türklerle Moğolların gerek aynı cografyada bulunmaları ve atlı kültürü sahip olmaları nedeniyle benzerlikler bulunur ama aynıdır demek yanlış olur töre konusunda ciddi farklar vardır.Ayrıca Türkler brakisefal kafa yapısına sahipdir.Türk töresinin ahlaki açıdan kesin kuralları vardır kız kaçırma gibi şeyler affedilmez.


#111

Zaten şu Cengiz’in birleştirdiği kabilelere bakarsak. Ongirat(Kendi kabilesi yukarda Oyrat yazmışım kusura bakmayın), Oyrat, Nayman, Merkit, Tatarlar ve Kereyitler var.

Moğol kelimesini ve ulusunu oluştururken birleştirdiği kabileler bunlar ve bunlardan sadece bildiğim kadarıyla Oyratlar, Ongiratlar ve Tatarlar Türk olarak anılmıyor. Tatarlar bile sonradan Türk olarak anılmışlar. Nayman, Merkit, Kereyitler Türk olarak bilimsel makalelerde geçmişler. Adamın kurduğu ulusun bile yarısını Türkler oluşturmuş. :smiley: Sonradan çok çok faydalı olacak olan Uygurları saymıyorum bile.

Öğrendikleri herşeyi Uygurlardan öğrenmişler zaten.

Moğollarda Brakisefal zaten… Ayrıca Cengiz’in karısını kaçıran Merkitlerin Türk olması çok manidar bir durum oluyor o zaman. Gerçi Merkit’lerin Türklükleri tartışma konusudur.
Başka bir örnek verelim 15.Yüzyılda artık tamamen Türkleşmiş ve Türkçe konuşan Tatarların kız kaçırma durumları var. Onu boşverirsek bozkırda yaşayan göçebe Türklerde kız kaçırma boldur.


#112

Okları kemiktenmiş.Epey bilimden uzak bir toplunmuş.Cengizhan epey yenilik getirmiş.Kan kardeşi ile yaptıgı savaşta her askerine 5 ateş yaktırarak hile yapmış.Sonra bir belgeselde görmüştür elbiselerin altına ipekten mi ne bir şey giriyorlar eğey hafif ok gelince oku tutuyor.Zırhdan daha iyi ve hafif.Bu yüzden ordusuna ölümsüz ordu bile deniliyormuş


#113

Merkitlerin kökeni tam olarak bilinmemektedir ama Moğolca konuştukları bir gerçektir.Türkler birçok boydan oluşur Tatarları örnek verip genelleme yapmak doğru olmaz.


#114

Gelenek aynı ama… Yerleşik hayata geçenleri saymazsak. Bozkır kültüründen söz edelim sadece.


#115

Sibel Alaş ,Dothrak dilinin içinde Türk dilinden kelimelerin bulunduduğunu söylemişdi.

13 sayfayı tek tek okumadım o yüzden önceden söylenmişse affola.


#116

Kağıt. Gergin olmadığı sürece doğru halde atılan ok delmez. Mızrakta. Havada kağıt kesmek gibidir.


#117

Kağıt degildi belgeseli vardı unuttum ama kagıt degildi


#118

oh geleneğe bak kadını beğendin mi kaçır :smiley: bizim komşu kızını o vakitte olsaydık şimdiye götürmüştüm :stuck_out_tongue:


#119

Sonra kabileler arasın kan davası çıkar tüm ailen ölür :smiley:


#120

Bitkiden yapılmış lifli bir madde.
Bunda hemfikiriz