Game of Thrones ve Diriliş Ertuğrul


#21

Bir de şunu da dikkate alın, o Türkmen beyliklerinin büyük bir çoğunluğu yeni göçmüştü. Yani Anadolu Selçuklu halkı İslamlaşmıştır ama Horosan için tamamen İslamlaşma söz konusu değildi.

Ben o hikayelerin palavra olduğu düşüncesindeyim. Hanedanlar hak iddialarını sağlamlaştırmak için arada böyle şeyler yaparlar. Mesela başka bir örneği İstanbul fethedildiği zaman son Bizans tacı Rus kıyısına vurmuş da bu yeni imparatorun Rus imparatoru olduğunu gösterir de Bilmem ne de.


#22

Öncelikle Ertuğrul döneminde Kayıların yarısı Tengriciydi https://www.google.com.tr/amp/s/tarihturklerdebaslar.wordpress.com/2014/12/10/dirilis-ertugrul-dizisindeki-tarihi-hatalar/amp/ linki vereyim şimdilik benim evdeki kitapta da o ikinci maddenin benzeri yazıyordu.Aynı şekilde dans diyince şakaya vurman komik değil tarihi bir gerçek bu olay sana kaynak atabilir herkes.Ve Araplarda öyle bir dans kültürü yok.
Ayrıca benim aklıma Müslüman ve o dönemler gelince entarili Arap geliyor ki yanlışta değil.Türkleri görünce Bizans şok geçiriyor nasıl Müslüman diye yani senin zannettiğin gibi değil o işler.Aynı şekilde diziyi izlediysen adet olarak aşırı bir selamın aleyküm kullanımı var.Bak Türkler öyle zannedildiği gibi dindar değil.İbn Batuta Anadoluyu görünce şok geçiriyor.Alkol alıyorlar ,kadınlar yanlarında diye.Aynı şekilde Moğollardan milletin kaçma sebebi dinden çok korkuydu size İslamcılar mı tarih öğretti?Moğolların karşı çıkana zerre acıması yoktu din fark etmezdi yani.Aynı şekilde bana söyle kaç islam devletinde kadınlar etkince yönetime katıldı?Arwa Sülayhi hariç başka Arap örneği yok.Katılanların kalanı Türk devletlerindeydi.


#23

Horasan dediğimiz bölge 700’lü yıllarda, Emevi Dönemi ile birlikte İslamlaşmaya başlamıştır. Aradan geçen 500 yıl sonrasında bile hala İslamlaşma tamamlanmadı mı diyorsunuz? :no_mouth:

Horasan dediğimiz bölgenin sınırları bugün, aşağı yukarı, Tahran, Buhara, Tirmiz, İsfahan, Sicistan şehirlerini kapsayan bir bölge; Türkler ve İranlılar temel yerli halkı ama ağırlıkta - benim bildiğim- Türkler daha fazla, çünkü bu bölgenin sınırlarının büyük kısmı Ön-Asya; Türk topraklarını kapsıyor ama buna rağmen burada yaşayan Türkler, Fars kültürünün etkisi altına kalmışlar ve az bir kısmı Budizm ve önemli bir kısmı Zerdüşt dinine mensup, ana dil olarak Farsça kullanıyorlardı. Sasaniler, bilirsin ki Pers kökenlidir yani İranlı, Fars kültürü. 600-650’li yıllarda burası İslam ordusu tarafından fethediliyor ve Sasaniler yıkılıyor. Zaten genel söylenen şey İran’ın eski geleneklerini büyük ölçüde koruduğu yönündedir hatta hala Pers Medeniyetini ayağa kaldırmak gibi bir politikaları vardır, şiilik bu amacın kisvelenmiş halidir, derler. Hatta parantez açayım; Türkler, Müslüman ismiyle ilk İranlıları tanımıştır, sonra Arapları tanımışlar. İlber Oltaylı öyle demiş en azından ve ben de daha önce okuduğum şeylerde aklımda bu şekilde kalmış, zaten mantıklı da zira Araplardan önce İranlılar ile tarihsel temasımız oluyor.

Neyse, uzatmayıp; toparlayayım; en başta da söylediğim gibi 700’lü yıllardan sonra Horasan bölgesindeki Türkler, İslamlaşmaya başlıyor ama bunu tüm Horasan kesinkes 700’lü yılların sonunda İslamlaştı şeklinde dillendirmek mümkün olamaz. Sonuçta bu bir süreç. Arada bir de yönetim kademesi Yahudileşmiş, Hazar Devleti var, araya sıkıştıralım bunları da…

Türkler ilk olarak 674 yılında 2000 okçuluk bir birlik ile Emevilerin hizmetine girmeye başlamış; Basra’ya yerleştirilmişler. Lakin bu birlikler Müslümandır, diyemem. Okuduğum kitapta bu konuda bilgi yok ama benim tahminim değiller, çünkü daha yeni başlamış fetih hareketleri Ön-Asya’ya bu dönemlerde. Lakin hizmet sırasında Müslüman olan veya bir sonraki nesilde Müslüman olanlar söz konusu, çünkü isimler yavaştan değişmeye başlıyor. Sul ve Firuz diye 2 Türk var; Sul ve adamları İslamiyeti kabul edip, Yezid’in hizmetine girmiş. Sonra çocuklarından birinin ismi geçiyor; Süleyman bin Sul, diye… Fakat bu dönem Arap olmayan Müslüman unsurların devlet kademesindeki varlıkları oldukça sınırlı tutulmuş çünkü Emeviler ulus politikası güden bir devlet, Yezid ile beraber sahabilere ve peygamber soyuna karşı saldırılar, zulümler baş gösteriyor(çünkü onlar Emevilerin bu politikalarına karşı çıkıyorlar vs. sürüyle sebep var.) ve bir kısmı Orta Asya’ya göçmeye başlıyor ki Türklerin İslamlaşma vesilesinde büyük pay sahibi olanlar da iş bu göç eden sahabiler oluyor. Sonunda da işte Abbasi ihtilali gerçekleşiyor; kim gerçekleştiriyor bu ihtilali? Müslüman olan ama Arap olmayan halk; isyanın merkezi neresi? Horasan. İsyanın lideri ise Ebü Müslim diye biri ama nesebi vs. hakkında ihtilaflar var, o kısma girmiyorum, önemli değil. Lakin faaliyete katılanlar arasında Tarhan b. el-Zai isminde biri var misal, isimden Türk olduğu sonucu çıkartıyoruz. Başka? Tarhan b. el- Cemmal ve Muhammed b. Sul… Böyle isimler sayar gideriz… Ondan sonra da zaten Türkler, zamanla Abbasi ordusunun başatları haline geliyor vs. derken Samara Dönemi dedikleri bir dilimde devleti bildiğin askeri ve siyasi olarak ele geçiriyorlar( genel yaptığımız iş yani :stuck_out_tongue: ) ve istediği halifeyi indirip başa geçirir hale geliyorlar. Bu dönemi okurken dedim “Tam Türk işi GoT olmuş, heyecanlı.” :smiley:

İmam Buhariyi duydun mu? En ünlü hadis aktarıcısıdır. 800’lü yılların adamı; Buhara’da doğdu ve kendisi Türktür. Aynı şekilde ünlü İmam Tirmizi de aynı şekilde… Bu ikisi de Türk-İslam alimidir. Aynı dönemin adamları. Horasan Bölgesi. :wink:

Vallahi doğru yahut yanlış diyemem. Lakin kılıç meselesi doğru; Hz. Osman kılıcının üstünde Kayı tamgası var. Kılıçlara tamga vs. sonradan ekleyemezsin, dövülürken eklemek gerekir. Bizzat gidip görebileceğin gibi inernette de resimleri var.

Kaynak ne? Bu blog mu? Kafa mı buluyorsun? Sonra bana gülme diyorsun, nasıl gülmem? Benim okuduğum kitaplarda kaynakça kısmında hep o dönem tarihçilerin eserleri, isimleri var ağırlıkta, bu verdiğin yerde ne var? Koca bir hiç! Sen gibi netten her okuduğunu doğru kabul eden çok ise ben de bir blog açıp, işime geleni yazıp, pazarlayayım millete.

Yukarıda bahsettiğim 2000 okçu birliği var ya, ha onlar Kayı boyuna ait; Kabac Hatun kaybedince savaşı Emevilere karşı, savaş tazminatlarından biri de bu okçular oldu. (He parantez açayım, Kabac Hatun’un %100 şüphe götürmez bir şekilde Kayı boyuna mensup olduğu iddia edilmiyor, bazı kaynakları öyle olduğunu ileri sürüyormuş.)

Dans meselesini şakaya vururum; aklımda dansöz gibi kıvıran bir Çağrı Bey canlandı, olağan yani. Herkese gerek yok, iddiayı sen attın; öğrenmek isterim; kaynak kimdir? Bir de hikayeyi anlatır mısın? Yani bu olay hangi zamanda nasıl ve ne için gerçekleşmiş? Dans göbek dansı mıymış? Yahut bizim Türk işi danslar, folklör falan yani? Halifenin huzuruna çıkınca mı raks etmeye başlamış yoksa içkili karılı kızlı bir eğlencede içkiyi çok kaçırıp kendinden mi geçmiş? :smiley:

Araplarda öyle bir dans kültürü yok. Göbek dansı mı? Dansözlük mü? Allah Allah. Ben Arap işi sanıyordum, Mezdeke Üçlüsü baya ünlüdür misal… Çocukken onların müzikleri ile göbek dansı yapardım evde. :smiley: Arap kültürünün raks kültürü nasıl peki? Bilgin var mı? Çünkü şu an kafamdaki imajı bildiğin sildin attın, boşluk kaldı orada.

Şimdi bugün gördüğün beyaz entariler var ya, ha onlar yeni moda. Eski Arap kıyafetleri Çağrı filmindekilere benzer şekilde; lakin temelde evet, entari denen uzun bir kıyafet giyerler. Misal batılıların neredeyse alayı da etek giyer. Doğu kültüründe de ağırlık uzun elbisedir; uzak doğu kültüründe de söz konusu bu. Yani bizimkilerin de entari kültüründen ayıramazsın.

Kendisi Alparslan olur. Lakin her kültürün entarisi de kendine has elbette. O dönemin kültürlerini öğrenmek için en güzel yöntem ne biliyor musun? Minyatürler ve mimari eserler. Lakin mimari eserlerden ancak sanat seviyesini ve fizik alanındaki bilgiyi vs. anlarsın; minyatürlerden sosyal kültürüne kadar bir çok şey öğrenebilirsin, okumasını bilirsen.

Gelelim Bizans, Türkleri görünce “Bu nasıl Müslüman?” diye, şok geçirmesine. Bizans hayatında ilk defa Anadolu’ya gelen Selçukluları görünce mi Türk görmüş? İlk tanıştıkları Müslüman Türkler, Abbasi Devleti zamanındaki Türkler; Anadolu, Malatya taraflarına kadar(hatta Ankara’ya kadar gidip, savaşmışlar) zaten Müslümanlar tarafından fethedilmiş yahut sınır savaşları yapıyor ve haliyle Arap ve Arap olmayan Müslüman diğer unsurlarla birlikte görüyor en geç Müslüman Türkleri. Şaşacak ne var? Onu da geçtim yanlış bilmiyor isem zaten Bizans, Müslümanları bu dönemlerde (800’li yıllar) adam akıllı tanıyor(öncesinde belki Emevi Araplar ile ilk tanışıklığı olmuş olabilir, okuduğum kitabın ana konusu Türklerin İslam Devletlerinde hizmeti olunca, en yaygın dönem Abbasi dönemi olduğu için daha çok bu dönemdeki savaşları konu almış… Lakin Mute Muharebesi ilk Bizans-İslam savaşı olarak kayda geçer; Hz. Muhammed dönemi. Bizimkiler kazanmış. Ondan sonraki ilk savaşı bilmiyorum.) ki zaten ordunun büyük kısmı Türklerden ve Türk komutanlardan oluşuyor ama Arap, Arap olmayan ve İranlılar da var orduda.

Diğer yandan Bizans ve Türklerin ilk tanışıklığı en geç Batı Göktürklere kadar götürülür. Hatta verdiği sözleri tutmadığı için İmp. bizim Göktürk Hakanı on parmağını ağzına sokarak hakaret etmiştir Bizanslı elçiye; dönek olduklarını vurgulamak için vs. İlgini çekiyor ise Ahmet Taşağıl’ıl Göktür tarihi kitabını almanı tavsiye ederim; 3 ciltlik bir seri ama tek kitapta toplamışlar ve sıradan kitaplardan biraz büyük, 1. sınıf kuşe kağıda basılı. Dil az buçuk sıkıcı sayılır ama bilgiler süper, yalnız hepsini bitiremedim; oku oku bitmedi. :smiley: En kısa sürede kaldığım yerden devam etmem gerek. :slight_smile:

Kadınlar yanlarında diye, alkol alıyorlar? bu cümleyi pek anlayamadım… Alkol içiyorlar ve kadınlar yanlarında diye mi şok oluyor? Açıkçası onun seyahatnamesini okumadım ama okumakta fayda var çünkü ahi teşkilatını da çok fazla işlemiş kitabında. Sen okudun mu peki? Kısa bir araştırma yaptım da bu akademik çalışmayı buldum.

Burada Anadolu insanları hakkındaki fikir ve görüşlerine de kısaca değinilmiş oluyor…

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/58/547.pdf

Bu da kendisi hakkında kısa bir makale ve Anadolu üzerine fikirleri belirtilmiş yine… Senin dediğin içkili şeylere rast gelmedim. Aksine adam övmüşte övmüş…

“Cenab-ı Hak, dünyanın öteki ülkelerinde ayrı ayrı ihsan ettiği güzellikleri burada topyekün bir araya getirmiştir. Ahalisi güzel yüzlü ve temiz giyinişlidir. Yemekleri ise çok nefistir. Burada yaşayanlar Allah’ın en şefkatli kulları olup, onlar için ‘Bolluk ve bereket Şam’da, şefkat ise Bilad-ı Rum’dadır.’ denilmiştir. Bu ülkede bir zaviye ya da eve indiğimizde, komşularımız, kadın olsun erkek olsun derhal durumumuzu soruştururlardı. Burada kadınlar erkeklerden kaçmazlar. Ayrılacağımız sırada sanki akrabaymışız gibi bizimle vedalaşırlar ve bu ayrılıktan duydukları üzüntüyü gözyaşları ile ifade ederlerdi.”

“Ülke halkı bütünüyle İmam Ebû Hanife (r.a.) mezhebinde olup, ehl-i sünnettir. Aralarında ne kaderci, ne râfızî, ne mutezileden, ne haricî, ne de bid’at ehli bulunmaktadır. Allah taâlâ hazretleri onları bu faziletleriyle üstün kılmıştır.”

Sana Anadolu Türklerin yarısı Tengrici idi diye öğreten kim? Şimdi ben senin gibi taraf ismi yazıp, olayı politize etmeyeceğim… Sen etmeye devam edecek isen seninle yazmayı keserim, burada ideoloji, siyaset vs. konuşturmuyoruz. Bir iddian var ise kaynağı ile gelir ortaya atar gidersin, ben de… Bu kadar basit bu iş. Tarih konuşuyoruz sonuçta, belgesi kaydı kuydu olacak illa.

Yazdığın cümle de inan tam anlamakta zorlandığım bir cümle; ne yazıyor burada şimdi? Anladığım şekilde yazayım.

Milletin Moğoldan kaçma sebebi dinden çok korkmaları mı? Cümlenden böyle saçma bir şey anlamadım ama bunu demek istemedin herhalde. Ben gayet açık ve net bir Türkçe ile yazdım oysa yukarıda…

Şimdi kardeş; Moğollar eski Türk inancına mensup bir boy. Keza çevresinde kendi gibi eski inanca sahip tüm Türkleri topluyor. Bunu yapınca yardıra yardıra her yere dalıyor… Müslüman olan Türkler, kendilerini Müslüman olmayanlardan ayırt etmek için ‘Türkmen’ ismini kullanıyor. Şimdi senin de söylediğin gibi; Moğollar, kendilerine itaat etmeyen her devleti, kabileyi ve boyu yıkıp geçiyor ama itaat edenlere bir şey yapmıyor… Fakat Anadolu’ya göç eden Türklerin, Moğol zulmünden kaçtığı biliniyor. Sebep? Çünkü onların itaati altına girmek istemiyorlardı. Peki, madem kendilerine itaat edenlere bir şey yapmıyorlar ne sebeple bu Türk boyları Anadolu’ya kaçıyor? Yani itaat altına girdiklerine kabul etseler, kolayca iş hal olacak değil mi? Onlara karşı savaşacak güçleri yok ki Kayı dahil olmak üzere hepsi kaçıyor… İtaat etseler canları da malları da kurtulacak? Öyle mi? Öyle. Lakin istemiyorlar, sebep? Basit. Bu kaçan ve Anadolu’ya; Selçuklu’ya sığınmayı tercih eden Türk boyları TÜRKMEN! Yani Müslüman! Yani Cengiz Han’ın ordularının en az yarısının Tengrici Türklerden oluştuğunu biliyoruz, eğer bu arkadaşlar dediğiniz gibi ise neden bunlarla birlik olmayı seçmediler?

Son olarak belirttiğin kadın örneği… Ben hala kurmaya çalıştığın bağlantıdan da emin değilim. Şimdi sen kadın hükümdar vardı ve bu Türklerin o dönem İslamlaşmadığına yahut tam olarak benimsemediğine dair bir işaret mi demek istiyorsun? Bu mu yani? Hala kafa buluyorsun, nasıl bağlantı kurup örnek veriyorsun ki? Arap örneği verme, Arapların kültüründe kadının durumu zaten İslam öncesi belli ama bu yine de tamamen sıfır denemez ama yine de konumuz dahilinde değil. Kur’an’dan örnek vereyim mi Araplar için? Hz. Süleyman dönemi… Belkıs Hatun bir hükümdar kadındır ve Müslüman olmuştur. Hatta rivayet odur ki Hz. Süleyman’a eş olmuştur ama dediğim gibi rivayet bu kısım… Yani İslam’ın kadının hükümdar olmasına bir engel olmadığını aksine tarihte böyle bir kadın hükümdarın İslam’a davet edilip, kabul ettiğini görüyoruz… İslam öncesi Türk Devletlerinde de öyle sürüyle kadın hükümdar sayamazsın zaten. Çünkü kültür ağırlıkta ataerkildir ama istisnai durumlarda kadınlar bu ipi göğüslemişlerdir. Hayme Hatun bile kocasının ölümü sonrası bir dönem Kayıları yönetti. Gurur duyduğum bir durumdur. :slight_smile:

Şimdi Ertuğrul üzerinde var olan kaynak sayısı 7-8 sayfayı geçmez iken; sen çıkıp “Ertuğrul öyle selamün aleyküm” deyip durmazdı, “O zamanlar öyleha bire demezlerdi” gibi, komik komik iddialarda nasıl bulunuyorsun? Çağrı Beyin dansöz gibi kıvırdığı iddiası kadar olmasa da bu da komik. Nereden biliyorsun ya hu? O döneme mi gittin? Şu senin; iddianı desteklemek için verdiğin Batutu bile tersini iddia ediyor iken hem de! O dönemde Türkler gayet Müslümanlaşmışlar, üstüne ahiler üzerinden çok ciddi ve geniş, köklü ve güçlü bir örgütleşme sürecine girmişler; Alanya’dan tut Ertuğrul’un yaşadı bölgelere kadar gitmişler(Edepali) ve Batutu bunlara hayran kalmış, her gittiği yerin ahisinden bahsetmiş etmiş… Bu ahiler ve mevleviler Selçuklu çöküşünde bir dönem hükümet gibi yönetmeye başlamışlar düşün. Zaten Batutu’yi okuduğumuzda örgütlenmenin ne kadar kapsamlı olduğunu görmek mümkün, birkaç alıntı aktarımı bile yetiyor ama sağ ol, senin vesilen ile adamın kitabını alıp okumayı düşünüyorum; güzel bir kaynak olacak. :slight_smile:

Şu verdiğin adresteki bilgiler bile zaten (doğru kısımlar olmakla beraber) çarpık ya da seçmece… Hüsameddin Çoban Bey, Kastamonu Uçbeyidir; kendisi Kayı boyuna mensup biri. Kayılar Anadolu’ya girdikleri sırada ilk parçalanma yaşanıyor ve sonraki bildiğimiz parçalanma Gündoğdu ve Sungurtekin’in kendine tabi olanlarla ayrılması; Ertuğrul ve babası ise Ankara taraflarına gidiyor…Elimde Bilgeoğuz Yayınlarından çıkmış; yazarı Dr. Cengiz Zengin olan bir kitap var; Ertuğrul üzerine yazılmış bir kitap ve kuruluş dönemi… Burada Kayıların gidişatı hakkında bilgi verilmiş… Ölüm yaşına, tarihine bakarak doğum tarihi 1188 verilmiş; yer kesin olmamakla beraber Ahlat deniyor. Ahlat bir dönem Eyyubiler elindeydi. “Kayılar Anadolu’ya; Maveraünnehir’den Doğu Anadolu’ya Van Gölünü’nün batısındaki Ahlat’a geldiler. 1220’de İran’a giren Moğol kuvvetleri, Cebe(bu kişi Cengizin en ünlü komutanlarından, dizideki Baycu Noyan’ın amcası ya da dayısı idi) ve Sübedey(bu çok ünlü savaş dahisi bir Türk komutan) kumandasında Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan istila edilir ve sonra İran’a yönelip 1221’in sonbaharında Celaaddettin Harzemşah’a yürürler… Bu dönemde Ahlat, harzemlere ait; bu olay üzerine Ahlat’ı terk ediyorlar ve Aras nehri- Pasinler vadisindeki Sürmeliçukur’da bulunuyorlardı. İstila üzerine Anadolu’nun içlerine göç ediyorlar. Erzincan üzerinden güneye indiler ve kendileri gibi Kayı soyundan olan Artukoğulların’dan Mardin hükümdarının maiyetine girdiler. Urfa üzerinden Halep’te Cafer Kalesine civarına göç ettiler ve bir süre sonra Erzurum’a geldiler. Burada görüş ayrılığı çıkınca kardeşler alıyor başını orta asyaya dönüyor ve kalanı Sivas’a gidiyor. Yolda Moğol ve Selçuklu birliklerinin savaşına denk geliyorlar ve Selçuklu tarafında yer alarak kazanmasına vesile oluyorlar. Bunun üstüne sultan, Anlara güneyindeki Karacadağ’ı kışlar ve yaylak verdi. Oranın emiri Kızıl Bey, Bizans’a karşı akınları örgütlüyordu. Babanın ölümü sonrası da bildiğimiz şeyler oluyor işte.”

Aslında bu kısa göç hikayesi bile çok şey anlatıyor, bu yüzden yazdım. Bu arada Artuklular var ya; kurucu Artuk Bey, Büyük Selçuklu döneminde buraya geliyor ve Sultanın başat adamlarından biridir kendisi. Kayı ya kendisi unutma.

Mekke-Medine o dönem Karmatilerin işgalinde; yani şu Haşhaşilerin bir koluymuş. Bağdaş şiilerin işgalinde. Kudüs, Şam ve Kahire ise Şii Fatimilerin işgalinde; sunni İslam yok edilmek üzereymiş o dönem. Tuğrul Bey ise sunni Müslüman. Mekke-Medine ve Bağdat’ı Tuğrul kurtarıyor; hani kardeşini halifenin sarayında dans ettirdiğin sultan. Rey’e girecek iken ölüyormuş, suikast sonucu öldürüldü diyen var. Sonra Alparslan tahta çıkıyor; ilk hedefi Kudüs’e girecekken şu ünlü Malazgirt Savaşı gerçekleşiyor. Sonrasında şehit ediliyor gene 1 sene sonra. Sonrasında oğlu Melikşah geçiyor. Atsız Bey isminde bir beye Şam, Kudüs ve Kahire’yi kurtarma emri veriliyor, helal olsun hepsini de beceriyor. Sonra bir sorun yaşıyor Artuk Bey geliyor arkadan. Artuk Beyin mezarı hala Kudüste.

Aşıkpaşazade Selman ismini vermiş isim olarak ve bunu kesin dille belirtmiş verdiğin site… Oysa elimdeki kitapta Süleyman Şah demiş adam. Zaten parantez içinde ‘ya da Süleyman’ diye belirtmiş ama olsun. Bir çok eski kaynak Gündüz Alp demiş ve aynı şekilde Süleyman diyen olduğu gibi Seman diyen de var bir yerde, Selman görmedim hiç.


#24

Bu dönemde Tuğrul ve çağrı beylerin kendilerinin dahi tam anlamıyla sünni gelenekte olduğu şüphelidir, çünkü çağrı beyin halifenin sarayındaki düğününde türkçe şarkılar söyleyip dizini yere vurduğu bir tür dans yaptığı geçer kaynaklarda. halife sarayında bildiğiniz zeybek oynamıştır çağrı bey ve şarkı ve dans o dönem sünni geleneğinde pek hoş karşılanmayan davranışlardır. hala daha öyledir aslında. (kaynak: osman turan, selçuklu tarihi ve türk islam medeniyeti).Dans konusuna cevap , dans diyince akla dansözün gelmesi kültür yozlaşmasına güzel bir örnek.Araplar dansı hoş karşılamaz sevmezler oryantal mısır çıkışlı benim bildiği.
Resmini attığın giysi kaftan ya da hilat Türk giysisi değildir.Türkler pantalon ve gömlek giyerdi börk takardı belki biliyorsundur.
Bana öyle bir örnek göster Arva Sülayhi dışında bir kadın Arap Müslüman Kadın hükümdar olmuş olsun.Bulamazsın çünkü yok öyle bir örnek.Türk devletlerinde kadınlar sadece yönetmişler onlarda bir avuç ,örnek mi Terken Hatun,Raziye Sultan İslamlaşmış hiç bir devlette kadın yönetemez fıkıhi açıdan tartışmalıdır.
Sana dedimbana Müslüman ve kadın bir sultan göster örnek bile veremeyeceksin.Ama senin için cevap hazır bütün dinler İslamdır o zaman Saba Melikesini alayım güldürme.
Türkleri tanıdığından bahsettiğim kısıma geleceğim Bizans Türklerin yaşayış şeklini nerede ve nasıl biliyordu daha doğrusu oğuzların yaşayış şeklini.Cevap tam bilmiyordu.1071 de geldiklerinde tek bildikleri göçeebe ve Müslüman olduklarıydı.Müslüman tanımı tanıdıkları Araplara zerre uymuyordu bu arada.
mısır’da memluk devleti 5. sultanı baybars (ö. 1257) tarafından 4 mezhep tek islam yolu olarak net olarak tanınmıştır. (4 mezhep çoğunlukta olduğundan ve baybars bütün islam dünyasının hükümdarı olmak istediğinden, yoksa çok dindar olmayan bir kıpçak türkü olduğu bilinir.)Al canım o İslamlaşmış Türkler.
Horasan bölgesi Soğdların yaşadığı bir bölgeydi Türkler buraya ne zaman tam olarak geldi?Soğdça nedir cevap bekliyorum.

Kaleiçinde liman isminde bir muhitte bütünüyle hıristiyan tüccarların iskanındadır. rumlar da ayrıca etrafı surla çevrili başka bir mahallede oturmaktadırlar. antalya’nın tam merkezi müslümanların elindedir. antalya müslümanlarının ahilerden oluştuğunu söyler ibn-i batuta. ve bu müslümanların bir araya gelerek ibadet amaçlı türkü söyleyip raks ettiklerinden bahseder.Batuta seyahatnamesi ellerinden öper.İslamlaşma öyle dediğin gibi yok.Daha başka binlerce pasaj atılır buraya.
Aynı şekilde gerçekten Türkler İslamı umursasa sence Karamanların Hıristiyan olmalarına izin verirler miydi zannediyorsun.Moğollar dini umursamıyorlar onlar güç peşindeler ve bunu bütün dünya biliyor.Sence İnalcık Cengiz Hanın kervanlarına saldırmasa Cengiz İranı umursar mıydı merak ediyorum.
Biz Ertuğrulu detaylarıyla tanımıyoruz ama nasıl yaşadığını biliyoruz ve senin düşündüğün gibi yaşamıyor.
Son olarak Türkler öyle tarihte İslamı,Hristiyanlığı özleri gibi benimsemediler.Bununla ancak çocuk kandırırsın.Bizim İslam algımız ne orjinale yakındır ne de uyumludur.


#25

Nah türk devletindendi. Arap diye hınzırca kısıtlamana rağmen, al sana
Cardobalı Lubna türk mü koçum
Razia sultan türk mü?
Shaja al-durr türk mü?
Sayida al hurra türk mü?
Yemin ediyorum okuduğun 2 kitap için okumadığın 6 kitaplık konuda atıyorsun, bu da seni haksız noktasına sürüklüyor. Retardo retardo bilgi bulamaçları ile gelmeden önce konu hakkında açık bırakmadığına emin ol.Onun dışında haklısın tabii.


#26

Gülmekten öldüm yemin ederim o nasıl bir başlangıçdır yaw :joy::joy::joy::joy::joy:


#27

@ichigo Çıldırdı şampiyonluk istiyor :smiley:


#28

Daha Razia Sultanın Türk olduğunu bilmeden sallıyor kıyamam.
Shaja al durr türk kökenli kabul ediliyor gene falso.Ben şöyle gerçek bir devlet yönetmiş isim bekliyordum.İşine gelince yazma alışkanlığın var bu belli.Lubna devlet adamı değil sanırım entelektüel.İçinde devlet yönetmiş berberi diyebileceğimiz tek insan sayida ki onunki de korsan devleti.Çamura yatma diye razia sultan
http://www.wiki-zero.com/m/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci5tLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9SYXppeWVfQmVnw7xt
Bu da şeceddür
http://www.wiki-zero.com/m/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi5tLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9TaGFqYXJfYWwtRHVycg
Lubna
http://www.wiki-zero.com/m/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi5tLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9MdWJuYV9vZl9Dw7NyZG9iYQ ilk paragrafı oku anlarsın.


#29

Olum türk kültürü içinde mi de bu kadın türk diyoruz?
Yani yemin ediyorum bu mantık çok sakat?
Velev ki türk velev ki britanya aristokrasisinden, bu arkadaş nerede bulunmuş?
Burada türklük nedir postmodern bir yapısöküm ile anlayalım istersen?
Bu arkadaşın kökeni, bulunduğu toplumun kökeni ile aynı mı?
Devlat adamlarının kültürü ile aynı mı?
Yönetim şekli aynı mı?
Ben sana şunu sorayım gılgamış efendi, sen x cismini, kaynağı y cismi diye y cismi olduğunu var sayarak hata etmiş olursun. Zayıf bir alegori olacak herhal fakat, ateş odundan çıktı diye odun mu olur? Bir kişinin genetiği onun kültürel etkileşimi, ve devletin kültürel yapısını oluşturduğu noktada minimumdur.
Kaldı ki, kültür dediğin şey, tek kişiye indirgenemez, ama tek kişi, yaşadığı kültüre indirgenebilir.
Kösem sultan veya hürrem sultan, osmanlı sultanlarının valideleri olarak geçiyorlar. Ait oldukları kültür, osmanlı kültürü fakat, osmanlı içerisinde kendi mini kozmoslarını kurmuş kültür ağaçlarında veyahut, osmanlı etkisi dışında bulunan yerlerden çıkmış bulunmamışlar mıdır bu arkadaşlar? Onlardan bahsederken nasıl hitap etmeliyiz?
Burada yaptığın en büyük hata, birey ve toplumun önceliksel sıralamasını yanlış yapmandır. Misal hep arap kadın hükümdar diyorsun. Bir buradan, arap kültürü kadınını mı, yoksa arap soyundn birini mi anlamalıyız? Eğer ki ikimcisi ise, bu niye önemli bir etken olmalıdır? Şayet bir kişinin aitliği, genetiksel ve kültürsel farklar gösterir ve de, biz bireyi kültürsel gelişimleri üzerinden birey kabul ederiz çünkü, kültürsel gelişim bireyin etkileşim ve etkili olduğu alan üzerine olduğu için, ve biz yargılarımızı bu iki nokta üzerinden yaptığımız için, genetiğin rol oynaması durumunu baz alacak olursak, bizzati olarak ilgilenmemiz gereken noktalar bulanık olmuş olur.
Kaldı ki sen türklerden bahsederken, bizzat genetik özelliklerden bahsetmedin, giysi ve dans adetlerinden bahsettin, ve bu özellikler de gene genetik ile değil, ortam ile alakalı konular. Çünkü tartıştığımız farklılıkların genetik ile hiç bir etkisi yoktur. Yani, bir kişininspyunun dayandığı nokta konusunda konuşmak, bu bağlam içinde saçma
Bu durumda arap kadın dendiğinde, o genetik havuzun oluşturmuş olduğu kültür demek istediğini düşünmemiz, hem mantıklı, hem de bundan dolaylı sağlıklı olandır.
Bu noktayı kavradığın zaman, tekrar bakmanı istiyorum, oluşturulam devletlerin kültürünün ne olduğuna, çünkit, bariz ki sen ne olduğunu kavrayamıyorsun, ve vikiden bakarak kapak atmaya çalışıyorsun ama yemezler, çünkü eminim Hintli arkadaşım Müdasir kabir bu noktada çok daha bilgilidir sizden.
Kaldı ki kültürün kendisini incelemek istersek öughal empire ve delhi öncesine bakmak da kafi olur. İletişim yayınlarının hindistan ansiklopedisi de sana yarar sağlar, gayet faydalı bir eserdir bu konuda.
Gene wiki bilgin ile bana sallıyorsun ama yemezler, gene dom hamerly olusaydınız eğer ki, veya katılsaydınız onun şrogramlarına, kütüphanede şiir yazıyor dediğiniz kadının, kütüphane üzerinden, dış işlere kadar yönetime etkili olduğunu bilirdiniz. Veya david wassersteiö(yazamadım yüksek ihtimalle) veya penejjera tonnejeron’un hristiyanlar ve islamiyet üstüne yazmış olduğu kitapları okusaydınız daha iyi olabilirdi galiba. Gerçi makyevelizm’i ultiritianizm, pragmatizm’i de ultritianizm sana kişiden, yüzeysel bakıp, sorgulamadan, manüpletifmbir şekilde bir cevap vereceğini beklemek gerekirdi.
Hatta şu da başka bir örnek olsun hocam, Crytekin kurucuları türk, o zaman firma da türk di mi? Kesinlikle türk adetleri ile yönetiliyorlar. Şu son cümlede dediğimi kanıtla, ben de inanırım senin dediğine.
Bu kadar kötü comebackleri üstad Makyevelli, önsözlerinde bile yapamadı. Lmao


#30

Sallıyorsun ama ne yazdığın belli değil.Bu devletlerin yönetici kademesi Türk mü Türk,ordu geleneği Türk mü Türk,yöneticilerin konuştuğu dil Türkçe ve sen daha inkar etmeye çalışıyorsun bari rezil olma.
Dediğim gibi işine geldiğinde yazıyorsun.Devam edeyim eğer bilseydin Türklüğün ne olduğunu ortaçağda şuan susardın.Bütün memurları Fars olan Selçuklu şimdi fars devleti mi akılsız,Gazneli Afgan,Rum Sultaığı Yunan devleti mi?Hayır efendim bunlar Türk devletidir.Delhilerde Türk devletiydi.Eyyubilerde öyleydi.


#31

Arkadaşlar kendisi whatsappdan bana sen yanlış biliyon, kaynak atıcam diyip, şunu de hele lan deyip yatıcam şimdi diyor. Buradan belli bence ne kadar sallamasyon birisi olduğu. Ss yüklerim ama özeldir bu konuşmalar. Şu böyledir diyor, kaynak at diyorum, selçuklu o zaman sana göre türk değil diyor, ben onlar bence türktür diyorum, kültür nedir diyor, açıklıyorum, o zaman söyle xxx askeri alanda hangi dili kullanırlardı diyor, kaynak atcaktın soru soracağına kaynak at diyorum, ben hatcam senle uğraşamam diyor.
LMAO
MM
A A
O O
Edit: Şu açıklamayı da yapayım, hararetli bir konu diye ortaya bir yem atayım dedim, yemi gılgamış üzerinden attım ama yeni ay veya başkası da kapar diye ummuştum. Amaç biraz hararet yaratmaktı, ama gılgamış güzelce yemi kaptı, üstünde çok da güzel hasar verdi kendine. Kendimi kutluyorum, ve şunu da belirtmek istiyorum.
Gılgamışcığım, bu tür konular tarihin yapısı gereği sonsuza dek tartışılır, güzel açmazlar ve dolambaçlar yapacağına tuzağın içinde düştüğün için acımıyorum. 70 mil öteden gözüken yemi yutmaya item cesaretini alkışlar, ahmaklığını ise yuhalarım. Ergen deyip kaynayan kanına veriyorum bunu da. Çok güldürdün whatsappta da.
Sinirli yatan insanlar altına işeyebilirmiş, aman dikkat et.


#32

okumadım. gerek görmedim çünkü çok uzundu. dünyanın gelmiş geçmiş en iyi dizilerinden biri hatta belki de en iyisi olan got ile o saçma şeyi mi kıyasladınız? ne lan bu? istersen kurtlar vadisi ile james bond’u da kıyaslayın. türk james bond diyorlar sonuçta. gaz verme ve propaganda üzerine kurulu dizi izlemem. gelmiş geçmiş en iyi dizi ile kıyaslanmasına da ancak gülerim.


#33

Her sitede okudugum her bilgiyi dogru kabul etmiyorum, merak etme. Öyle olsa zaten söylediklerim bir noktada birbiriyle çelisirdi, hele ki bu konuda. Insanlarin internette okuduklari her seyi dogru kabul etmelerini elestiren biri olarak, çikip aynisini yapmam. Ben bir yazi okudugumda, referansli olmalidir her seyden önce; sonra gider o referanslari arastiririm. Elde ettigim her bilgiyi toplar, karsilastiririm. Nasil arastirma yapacagimi gayet iyi biliyorum. Cok zeki bir insan olmayabilirim, çok bilgili bir insan da degilim ama aptal da degilim yani, dogruyu yanlisi ayirt edebilir, arastirip edindigim bilgileri degerlendirebilirim.
Ve bir konuya açiklik getireyim; ben basindan beri sana o dönemde din konusunda belirsizlik oldugunu söylüyorum sadece, belirli olarak bir seye inandigim da yok. Net bir sekilde “Ertugrul müslümandi” da demedim, “Müslüman degildi” de demedim. Benim net bir düsüncem yok yani, ben basindan beri ortada bir belirsizlik varken dizide dini bu kadar ön planda tutmalarini, karakterleri bu kadar inançlarina adanmis göstermelerini dogru bulmadigimi savunuyorum sadece. Cikip da “Ertugrul’u ve digerlerini eski inanca sahip karakterler gibi göstermeleri gerekirdi” de demiyorum mesela, çünkü öyle yapmalari da yanlis olurdu. Benim derdim tarihi veya kurgu karakterlerin inançlari degil, inanç konusunda karmasik olan bir dönemi anlatan bir dizide, hiçbir karmasa olmamasi, her seyin net ve çok fazla ön planda olmasi.

Bu hos bir tavir mi peki Ayça?
Ben sana “Kafanin dikine gidiyorsun” dedigimde sen ne anladin ki? Ben basinda beri sana Ertugrul’un ve Türk boyunun inanci konusunda bir belirsizlik oldugundan bahsediyorum sadece, sen gelip bana paragraflar dolusu alakasiz seyler söylüyorsun. Sanki ben senin söylediklerinin kesinlikle yanlis oldugunu söylüyormusum gibi davraniyorsun, halbuki bir durup düsünsen, benim öyle bir sey yapmadigimi görürsün.
Tavrimdan sikayetçi misin? Sen dönüp kendi tavrina bir bak, bir tekrar oku su baslikta yazdiklarini ve üslubunu. Sadece bana karsi da degil he. Karsinda duran herkesi küçümser gibi davraniyorsun, hatta daha da dürüst olayim… Kibirlisin, ukalasin, karsindakileri dinlemiyorsun, kafanin dikine gidiyorsun. Evet. Bunu söylemek, hos bir tavir sergilememek degildir. Ben sadece su basliktaki halini özetliyorum. Kalbini kiriyorsam, kusura bakma ama bende böyle, ne hissediyorsam o!
“bayginlik geçiriyorsun karsimda”, “sen tarihi bunlarla mi ögreniyorsun?”, "böyle saçma sapan seyleri nereden okuyorsunuz?"
Bunlar hos tavirlar mi? Hos bir üslup mu bu?
Senin söyledigin her sey dogru, karsindakilerin söyledikleri ise hep yanlis, hep çarpik.
Asil ben sana yakistiramiyorum.

Valla helal olsun, tebrik ederim, bir konu anca bu kadar çarpitilir.

Benden bu kadar. Tartisma degil, afedersiniz, sidik yarisina döndü olay. Ee ben sizin kadar bilgili, tarihçi de degilim; çekiliyorum. Saygilar.

Son olarak; Ayça, biz seninle sadece Asoiaf tartisalim olur mu? En iyisi bu.


#34

Bunun egolu bir söylem olduğunu düşünüyorum. Önemli olan bütçe falan değil, başarılı yazılmış karakterler, senaryo ve oyunculuk. Yani GoT doğru düzgün aksiyon içeren bir eser de değil. Bütçelerini görselliğe, mekanlara ayırıyorlar.


#35

Ben GoT’u gelmiş geçmiş en iyi dizi olarak bulmuyorum. Hatta ilk 10’uma bile girmez. Bu seriyi bu kadar sevmemin nedeni kitaplar, kesinlikle dizi değil. Yanlış bir söylem olduğunu düşünüyorum bunun. Yani en iyi yerine en sevdiğim diyebilirsin. Çünkü en iyi deyince senin fikrin değil, herkesin fikriymiş gibi konuşmak oluyor. Diriliş’i sevmiyor olabilirsin ama insanların onu GoT ile kıyaslamasını gülünç bulmak, küçüklüktür. Objektif yaklaşın biraz. Aylardır LOTR ve GoT’u karşılaştırmanın LOTR’a hakaret olarak gören insanlarla tartışıyorum. GoT’u LOTR’dan daha başarılı bulduğum için max 14-15 bir velet olduğumu, ikisinin arasında dağlar kadar farkı görememek için bir gerizekalı olmak gerektiğini, kadim LOTR evreninin bende ki seviye beynin erişemeyeceğini ve birkaç cinsel organ için hardcore GoT fanı kesildiğimi söyledi. Senin bunlardan ne farkın kaldı şimdi?


#36

fikir benim değil. imdb’yi kaynak alıyorum en iyilerinden biri derken. ve evet diriliş denen propaganda dizisiyle de kıyas kabul etmiyorum.


#37

Game of Thrones’u hiç dizi izlemeyenler bile izliyor. Yani 9,5 alması normal. Cevap verdiğin için teşekkür ederim.


#39

Vay ümmügülsüm hoşgeldin uzun zamandır yoksun nerelerdesin :slight_smile:


#40

Uzun bir yazı yazdım ama sildim.

Sadede şunu söyleyim, internetten tarayın kaynakları. Kendiniz inceleyin ne kadarı bizim geçmişimize uygun. Gerçekten bizi anlatıyor.

İyi günler.


#42

:frowning:

Tek yönlü beslenmek iyi değildir :). Başka şeyleri de okumanızı ve ayni zamanda tarafsız kaynaklardan gerçek anlamda tarihçilik nedir araştırmanızı öneririm.

Kusura bakmayın ancak Türkler kabarırlarmış o yüzden hindi anlamına gelen Turkey demişler, sonra bizim nüfus artışmızı gıdalarla önlediler yoksa 1 milyon civarı ordumuz olurdu diyen ve bunun gibi onlarca incisi bulunan bir adamı ciddiye almanın pek sağlıklı bir davranış olmadığı ve bu davranışı yapan birinin de geçmişi takip ediyorum demesinin sadece lafta kalabileceği görüşündeyim.