Genel Seçim Anketi


#721

Seninle dinimi tartışacak değilimde ben herhangi dinde olmayan birşeyi iddia etmiyorken sen hiçbir kanıt getirmeden nasıl benim dinimin Işid’le aynı olduğunu iddia ediyorsun.Bana tarihi bir delil getir mesela Hz. Ömer’in nasıl asimilasyon yaptığına dair ama böyle kuru lafla olmaz.Hayatında kaç Fıkıh kitabı okudunda bana ahkam kesiyorsun.Eğer asimilasyon diye birşey olsaydı Suryani kilisesi hala ayakta olmazdı mesela.Ama ben kime ne anlatıyorum ki.


#722

Mesela müslüman topraklarında yaşayan gayrimüslimlerden ekstra vergi alınması? Hatta sırf bu vergi yükünden kurtulabilmek için çoğu gayrimüslimin müslüman olmuş gibi yaparak kendi dinlerini gizlice yaşamak zorunda kalması? Gayrimüslimlere devlette çalışma izni verilmemesi? Senin dediğin gibi çicekli böcekli bir barış emsali olsaydı İslamiyet bugünkü kadar yayılabilir miydi söyler misin? Daha sen kendi inancına körü körüne bağlıyken müslümanların fethettiği yerlerdeki gariöüslimlerin tatlı dille dinlerinden kolayca vazgeçeceğine inandın mı? Türkler haricinde hiçbir milletin islamiyeti zorlamasız kabul ettiğine inanasım gelmiyor.

Senin bunu reddetmen Işidin müslüman olduğu gerçeğini değiştirmez. Onlara göre Türkiyede de kendisini müslüman sanan bir sürü kafir var. Hanginiz müslümansınız? Kim karar veriyor?


#723

Birincisi ben Vahhabiler kafir demedim çünkü kimin kafir olduğunu belirleyecek yetki bende değil Allah’ta çünkü bizim inancımıza göre kalplerdekini ancak Allah bilir.Ama tabii ki dinin belli şartları var ve bunlar alimlerin uydurduğu değil bizzat Kuran-ı Kerimde geçen şartlardır mesela Allah’ın birliğine inanmak gibi.Neyse ben Vahhabiler Sünni değil demiştim.Hiçbir alim Sünni değil diye direk olarak başkalarına kafir demez.

İkincisi verginin alınma sebebi gayrimüslimlerin askerlik görevlerinde bulunmamasıdır.Yani gayrimüslimler askere gitmemek kaydıyla bugün ki bedelli askerlik gibi bir ücret öderler.Müslümanlar ödemezler çünkü güvenliği zaten müslümanlar sağlar.

Zorla müslüman yapma ile ilgili ise mesela Hz. Ömer’in Faruk diye bir takma ismi vardır bunun kim tarafından verildiğini biliyormusun? Süryaniler tarafından verilmiştir. Faruk (Foruka) Süryanice “kurtarıcı” anlamına gelir.Bu insanlar kendisine dini dayatan birine neden kurtarıcı desin ki? Ki bu bilgi müslüman kaynaklarda değil bizzat Süryani kaynaklarında geçer.Burdan gerçek İslam’la ilgili şu yorumu yapabilirsin.O zaman Peygamberden 1400 sene sonra gelip herkesin nefretini kazanmış Işid’mi, Peygamberin dizinin dibinde yetişmiş insanlara kendini kurtarıcı olarak sevdirmiş Hz.Ömer’mi gerçek İslam’ı temsil eder sence.Tabii ki Hz. Ömer gerçek İslam’ı temsil eder çünkü dini bizzat kaynağıyla birlikte peygamberinden öğrenmiştir.

Şunu da belirteyim sünni dediğimiz insanlar müslümanların %83’ünü oluşturur.Ve mesela hiçbir zaman 4 sünni mezhepten olan Şafii bir devlet ile Hanefi bir devlet mezhep için birbiriyle savaşmamıştır.Çünkü Hanefiliğin kurucusu Ebu Hanife aynı zamanda Şafii’liğin kurucusu İmam Şafii’nin hocasıdır.

Bu arada İslam şuan Avrupa’da en hızlı yayılan din demekki zorla olmasada yayılabiliyormuş.Ve ne şaşırtıcıdırki müslüman olan kadınların sayısı erkeklerden fazla.


#724

O gerçek islam değil bu gerçek islam değil.Nedir kardeşim gerçek islam?Gerçek islamı yaşayan müslümanları göster bakalım.

Edit:Türkler İslama Talkan ve Curcan katliamlarıyla girdiler.Bölgedeki asimile,Kuteybe İbni Müslim ve Zalim Haccac(ki bunlar peygamberden 50 yıl sonra gelmiş bırak IŞİD’ı),Buhara’nın Talan Edilmesi,dilin Arapçalaştırılması,zorunlu göç,Talas savaşından sonra Türklere karşı Çin-Arap ittifakını sayarsak haklısın,Türkler zorla İslama girmemiştir.

Bu İslamın ne çok dalı varmış arkadaş:Vehhabi,Sunni,Şafi,Hanefi,İbadi,Şii…Şia mıydı yoksa?


#725

Yukarıda Hz. Ömer üzerinden açıkladım o yetmez mi?Hristiyan bir halkın Müslüman bir yöneticiye kahraman gözüyle bakması ve bu müslüman yöneticinin peygamberin dizinin dibinde yetişmiş bir insan olması gerçek islamın ne olduğuna yeter de artar bile.Ha sevap günah belli açın bakın internetten sonrası size kalmış.
Şunu da kabul ediyorum müslümanlar o kadar yozlaşmıştır ki inandıklarını iddia ettikleri mezheplerin imamları hep devlet yöneticilerine karşı mücadele etmiş ve hapislerde ölmüşken kendileri devlet yöneticisine tapma düzeyine gelmiştir.


#726

Tek bir ateist liderin 40 milyon can aldığıni biliyoruz. Bak bunun hesabı sorulmaz ama :confused:


#727

Bizler gibi dinsiz imansız insanlar oldukları için onları savunmalı mıyız hocam?

Mao, Stalin ve Pol Pot gibi mahlukatların savunulacak bir tarafları yok. Aslına bakarsan komünizmin bizzat kendisinin savunulacak bir tarafı yok ama neyse…


#728

Şafii Hanefi aynı daldadır.Şuan genel olarak çoğunluk (%90) iki mezhep vardır bir Ehl-i Sünnet diğeri ise Şia’dır.Selefilik Vahhabilik biraz daha az kişiye hitap eder.Bu arada Türklerin tam anlamıyla müslüman olmasını sağlayan araplar değil İranlılarlardır.Ha dersen ki neden Şii değiliz zaten o zaman İranlılarda Şii değildi. O yüzden ibadete şuan farsça bir kelime olan namaz diyoruz arapça salat değil.Şu video yeterince anlatır sanırım ne demek istediğimi:

[URL]https://m.youtube.com/watch?v=S0BnK1g1AaE[/URL]


#729

Hadi ya … Biz burda İSİD ’ i savunan tek bir kelime etmezken sen savunduklari şeylerin İslam ’ la alakası bile olmayan bir terör örgütü üzerinden beni , bizi ve İslam ’ i neden yargıliyorsun ?


#730

Sizi yargıladığımı söyleyen kim? :smiley:
Siz Işidci misiniz hocam?


#731

Yok değilim . Olaylari çarpıtan bir insan ile uğraşan sıradan bir öğrenciyim yanlizca .

Ha bu arada bakin İslam 'i bos bilgilerle yargiladigini reddetmedi beyefendi . Keşke ateist forumda moderatör olmaya çalışmayip , biraz Islam ’ i okusan . Taze bilgilerle gelsen karşıma . Keşke dini , okuduktan sonra reddetsen veya tanısan :slight_smile:


#732

Türklerin İslamı kabulü katliamlarla olmuştur bu kesin. Cengiz Han ve torunu Hülagü Han da Kuteybe’nin milletine karşı intikamlarını almak için savaştıklarını belirtmiştir, bunları inkar edemeyiz.

Arkadaşa şunu belirtelim: İslam’da Ehl-i Şia, Ehl-i Sünnet ve Hariciyye olmak üzere üç kol vardır. Tıpkı Hristiyanlık’taki Katoliklik, Protestanlık ve Ortodoksluk gibi. Ehl-i Şia, Ehl-i Sünnet ve Hariciyye de kendi aralarında mezheplere ayrılırlar ama bunlar arasındaki farklar küçüktür, önemli farklar değildir.

Ehl-i Sünnet’t saydığımız mezheplerden, Türklerin büyük kısmının bağlı olduğu Hanefi mezhebi Vahhabileri ve Selefileri Harici olarak sayar. Ehl-i Sünnet’teki diğer mezhepler de (Şafii, Maliki ve Hanbeli) de sanırım böyleydi ama tam emin olmadığımdan kesin konuşamıyorum. Haricileri de hem Ehl-i Sünnet hem de Ehl-i Şia içerideki düşman olarak görür. “Gerçek İslam bu değil.” ifadesinin kaynağı buraya dayanır ki gayet kabul edilebilir bir şeydir. Sünni olsam da Şii-Sünni ayrımına kesin olarak karşı biriyim bunu da belirteyim.

Devam edelim, IŞİD’in Şiilere karşı olduğunu zaten açıklamaya gerek yok diye umuyorum. IŞİD’in Sünnileri öldürdüğü de bir gerçek. IŞİD ne Ehl-i Sünnet’tir ne de Ehl-i Şia’dır. Artık gerçek İslam IŞİD diyorsanız da bu sizin bileceğiniz iş, bana saçma geliyor.


#733

Askerleri katleden sizlersiniz daha ne şehit kanından bahsediyorsunuz


#734

Işidci değilseniz olayları çarpıtan ve kıçından anlayan ben değilim, sizsiniz hocam
Ben dini reddetmedim ki. Bugünki islamı anlattım. Anlattığın gibi değil diyorsanız kanıtlayın. Müslümanlar herkese öpücük yolluyor, insaniyette bir emsal teşkil ediyordu da ben mi söylemedim hocam? :smiley:


#735

Bu şu Işid saldırısına benzedi.Ne diyordu Figen Yüksekdağ “Işidlilerin Türkiye’den girdiğini düşünüyoruz böyle değilse hükümet aksini kanıtlasın”.İddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir.Işid’in gerçek islam olduğunu iddia eden sensin kanıtla bize.


#736

Hemen kanıtlayayım. IŞİD’in kuranı temel alarak getirdiği şeriattan bahsedeyim. Zina yaptığı gerekçesi ile öldürülen kadınlardan, dini usüllere göre giyinmediği için öldürülen kadınlardan, IŞİD’den kaçmaya çalışırken yakalanıp öldürülen kadınlardan, 'Cihad’ları gereği ele geçirdikleri bölgede odalık yaptıkları, tecavüz edip öldürdükleri kadınlardan bahsedeyim mi? Eşcinsellerin asıldığından, köprüden atıldığından, yakıldığından? Hırsızlık yaptığı için kolları, IŞİD’e katılmadığı için bacakları kesilen insanlardan? Ortadoğu’da kafirce bulunduğu için bombalanan tarihi tapınaklardan, yağmalanan müzelerden, organ ticaretinden, gayrimüslim ailelerin öldürülmesinden, çocukların eline silah verip talim yaptırmalarından?

Hatta meseleyi IŞİD’den çıkarıp ona destek veren ülkelere taşıyayım. Kuzey Afrika, Ortadoğu, Suudi Arabistan ve diğer bir çok Arap Yarımadası ülkelerinde kadın haklarından, miras dağılımındaki ikinci sınıf vatandaş muamelesinden, bir erkeğin dört kadınla evlenebilmesinden de bahsedeyim. Kadınların oy kullanamamasından, siyasi bir rol alma haklarından mahrup edilmelerinden, araba kullanmalarının yasak olduğundan, bir kadının yarım insan derecesinde şahitlik hakkı bulunduğundan, tek başına gündüz vakti bir kadının bazı yerlere gitmesinin yasak olduğundan, giydiği çarşafa rağmen şüpheli bir durum esnasında makyaj yapmadığını din polisine kanıtlamak zorunda olduğundan, öldükten sonraki altı saat içinde eşinizin sizinle seks yapabileceğinin caiz kabul edildiğinden bahsedeyim mi? Ya da bütün bunlara rağmen Prenses Amira’dan mı bahsetsem? Belki de kadınların İslam ülkelerinde insan yerine konulmadığından, aşağılandığından, hayvan muamelesi gördüğünden bahsetmeliyim. Sonuçta Adem insandı, Havva ise onun bir kırık kaburgası değil mi?Adem cennetteydi, Havva Şeytan ile işbirliği yapıp her ikisini de cennetten kovdurttu değil mi? Kuranınızda böyle yazıyordu, yanlış mıyım?

Cinsel özgürlüğün olduğu Türkiye gibi ülkelere gelerek mute nikahı ile dini orospuluk yaptıran petrol zengini Arap şeyhlerinden mi bahsedeyim istersin yoksa din değiştirmenin idamla infazından mı? Başka dinlere ait sembollerin yasaklanmasının, çeşitli sosyal ağ ve sitelere erişimin kısıtlanmasının, basın ve medyadaki aşırı ağır sansürün, grev ve eylem özgürlüğünün olmamasının, sendikaların kapatılmasının çoğu İslam ülkesindeki yasallığından ve tabi bunların hepsinin asıl kaynağı olan, Suudi Arabistan’ın çoktan resmi olarak anayasası yaptığı Şeriat hükümlerinden, o hükümlere muhalefet edilmesinin katiyyen düşünülemeyeceğinden; baskıcı, yozlaşmış ve insan haklarından mahrum ülkelerden bahsetmeyi unutmayayım.

Şimdi bu insanlar İslam dünyasının çok büyük bir bölümünü kapsıyorken söyler misin ben gerçek İslam’ı nerden öğreneyim? Türkiye’den mi? Türkiye’deki müslümanlar aynı şuan senin de yaptığın gibi kendi ülkeleri dışındaki bütün müslümanların yanlış fikrin sonucu böyle olduğunu iddia ediyor. Bana kalırsa bizimkiler de pek insanlıktan nasibini almış değiller. Sadece diğerlerinden bir tık üstteler ya neyse…

Hiç kimse müslüman değil valla ya oh ne güzel. Işid’e göre bütün islamiyeti yargılama dediniz ben de size diğer islam ülkelerinden küçük şirin örnekler verdim. Doymadıysanız Türkiye’den de örnekler vereyim.

Biz diğer müslüman çoğunluklu ülkelere göre inanılmaz şanslıyız. Bu yukarıdan saydıklarımın büyük bir kısmı yasal olarak yok, bir kısmı ise ne devlet ne de toplum tarafından benimsenmeyen iğrençlikler. Ancak… Bu ülkede şalvarlı, takkeli, uzun sakallı insanların kadınların giydiği mini eteklere pek çok defa ters ters baktığına hatta eleştirdiğine şahit oldum ben. Hala görücü usülü evliliğin ve resmi nikaha gerek duymadan sadece imam nikahı ile yaşayan binlerce belki de milyonlarca insanın olduğu bir ülkeyiz. İslam’ın gelişmesinde ve yayılmasında büyük etki sağladığı çocuk istismarı ve kadına şiddet gibi konular da ise Avrupa’da sonlardayız. Eşcinsel haklarına, idam ve şeriat yanlıları gibi konulara değinmiyorum bile…

Herkes salak bir siz mi zekisiniz hocam? Bütün bu insanlar kandırılmış, aldatılmış ama siz ve sizin gibi düşünen kişiler aydınlanıp gerçek İslam’a ulaşmış kişiler misiniz? Ya bu insanlar kuranda yazanları anlayamayacak kadar salak, ya da kuranda yazılanların hepsi bugün bizim dünyamıza yakışmıyor, yanlış mıyım hocam? 1.400 yıl önce indirildiği rivayet edilen bir kitapta o günün şartlarına göre hukuk kuralları yer alıyor, ama ben bugün 2015’te hurma ve deve hesabı ile ticaret yapmayı sevap olarak görmeliyim öyle mi hocam?

Başka kanıt ister misin, hocam?


#737

Herkesi kendin gibi bilmesen iyi olur.

Zaten okuduğum için reddediyorum.İyice okuyan anlayan reddeder.Kitap kendisiyle çelişiyor bir çok yerde.


#738

Birincisi kardeşim ben ne diyorum sen ne diyorsun.Ben sana aç oku diyorum sen bana Kuran-ı Kerimde Hz. Havva hakkında işbirlikçi dendiğini iddia ediyorsun.Kuran-ı Kerimde Havva adı ve kaburga hikayesi geçmez bir.Sen Kuran-ı Kerim ile Tevrat’ı karıştırmamayı öğren bence.
Neyse şimdi ben sana Işid’in hangi ayete hadise dayanarak veya hangi alimin yorumuna dayanarak (alim derken şimdikiler değil tabii ki Ebu Hanife gibi büyük alimler) o işleri yaptığını soruyorum sen bana kuru laf yapıyorsun.Bana ne arap Şeyhlerinden peygamber mi onlar haşa ama sen dinini gidip kitaplardan falan değilde arap şeyhlerinden öğrenmeye kalkarsan böyle olur.

Ha şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere 4 kadın yarım şahitlik ve mirası açıklayayımda gerisini saymıyorum seçim hakkı, araba kullanma hakkı gibi çünkü peygamber ve halifeler kadınlardanda biat alırlarlardı yani kadınların seçilme ve seçme hakkına aykırı birşey yok.Ya madem İslam’da kadın araba süremiyor bu kadar haksız Hz. Aişe nasıl ordu yönetebiliyor?Burdan baksan yeter zaten.

4 kadın meselesine gelince.Sen 4 kadın diyince sanki kafasına esen herkes evleniyor diye düşünüyorsun.Bununla alakası yok.Bir kere erkek 2.Eş alırsa hepsine eşit davranmak ve tüm ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır.2. eşine gösterdiği ilgiyi birinci eşine de göstermek zorundadır.Ki ayrıca Kuran’da tek eşlilik tavsiye edilmiştir zaten o kadar çok şartı varki islam toplumu çoğunlukla tek eşlidir.

Şahit meselesinde gene kuru laf yapıyorsun burada ne 2 kadın = 1 erkek der ne de kadınları aşşağılar.2 kadın konulmasının sebebi kadının erkeğe göre daha rahat tehdit edilebileceği ve şahitlikten vazgeçirilebeleceği gerçeğidir.O yüzden biri şahitlikten vazgeçse bile diğeri ona hatırlatır.

Birde miras denmiş neden kadın az alıyor denmiş.Şimdi birincisi İslam toplumunda evin geçindiricisi erkek olduğu için miras ona verilmiştir.Erkek birgün evlenince evin gelirini sağlamak zorunda.Ama kadının öyle bir yükümlülüğü yok ki zaten bütün ihtiyaçlarını karşılamak erkeğin yükümlülüğünde. Böyle bakarsan kadın parasını harcamak zorunda değilken erkek bütün evin sorumluluğunu kendinde toplamıştır.
Şunu da belirteyim Muta nikahı dediğin şey Ehl-i Sünnete göre zinadan farksızdır.

Son olarak ben herkes salak ben zekiyim diye birşey demedim.Bana saçma sapan fetvalardan bahsediyorsun benimde buna karşılık olarak dediğim şu peygamberin uygulaması Kuran-ı Kerim hepsi ortadadır bende buradaki hükümleri söylüyorum sen bana okumadığın kitaptan olmayan hükümleri söylüyorsun.Gayrimüslimlere zulüm hakkındaki peygamber hadisi:
"Her kim zımmiye zulmeder veya taşımaktan aciz olduğu yükü yüklerse, o kimsenin hasmıyım"
buradaki zımmi gayrimüslim anlamında hasım ise düşman demek.Yeni kim gayrimüslime zulmederse ben onun düşmanıyım diyor.Sende bana tam tersine zulmetmeyi emreden bir hadis veya ayet getirde görelim.

Not: Tartışmaya devam edeceksek ya yeni başlık açılsın ya da özelden devam edelim bu başlık biraz alakasız.


#739

Ateistim .


#740

"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir."
Nisâ suresi 1. ayet

"Kadınlarınız, sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi varın ve kendiniz için ileriye hazırlık yapın. Allah’tan korkun ve bilin ki siz mutlaka O’nun huzuruna varacaksınız. Ey Muhammed, müminleri müjdele!"
Bakara suresi 223. ayet

"Kadınlarınızdan zina edenlere karşı, içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar, şahitlik yaparlarsa, bu kadınları, ölüm alıp götürünceye kadar veya Allah onlara bir çıkış yolu açıncaya kadar evlerde hapsedin."
Nisa suresi 15. ayet

"Bir de harb esiri olarak sahibi bulunduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlarla evlenmeniz de size haram kılındı. Bütün bunlar Allah’ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Bunların dışında kalanlar ise iffetli olarak zina etmeksizin mallarınızla mehir vermek suretiyle evlenmek istemeniz size helal kılındı. O halde onlardan nikah ile faydalanmanıza karşılık mehirlerini kendilerine verin ki, bu farzdır. O mehri takdir edip kesinleştirdikten sonra birbirinizi razı etmenizde bir mahzur yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir."
Nisa suresi 24. ayet

"Erkekler, kadın üzerine idareci ve hakimdirler. Çünkü Allah birini (cihad, imamet, miras gibi işlerde) diğerinden üstün yaratmıştır. Bir de erkekler mallarından (aile fertlerine) harcamaktadırlar. İyi kadınlar, itaatkar olanlar ve Allah’ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. Fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince: Önce kendilerine öğüt verin, yataklarından ayrılın. Bunlar da fayda vermezse dövün. Eğer size itaat ederlerse kendilerini incitmeye başka bir bahane aramayın. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür."
Nisa suresi 34. ayet

"Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah’dan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah daima üstündür, hikmet sahibidir."
Maide suresi 38. ayet

Hadisler çok daha teferruatlı değinmiş konuya. Onları da yazayım mı?