Güzel Ada Savaşı - Battle of Fair Isle

#1


Batı toprakları ve Güzel Ada’nın haritadaki konumu.

Güzel Ada (Fair Isle) Savaşı batı topraklarında ki Güzel Ada’da Greyjoy İsyanı sırasında gerçekleşen bir savaştı.

Geçmiş
Victarion ve Euron Greyjoy, Lannister filosunu Lanisport’ta yaktıktan sonra Demir Adaların uzun gemi tehditleri ile uğraşması için Lord Stannis Baratheon ve Lord Paxter Redwyne Kral Robert’ın komutasındaki filoları savaş alanına götürmüşlerdi. Stannis Baratheon, Demir Filo ile başa çıkması için gönderilmişti.

Savaş Sırasında
Lord Stannis bir tuzakla Victarion’u yakaladı ve filosunu Güzel Ada’da ezmeyi başardı.

Savaştan Sonra
Demir Filo’nun azalan tehdidiyle, Kral Robert Demir Adaları kazandı ve Greyjoy İsyanı’nı bastırmayı başardı. Aeron Greyjoy, Victarion ve Euron Greyjoy’un küçük kardeşi Fury adlı gemisi batırıldıktan sonra yakalandı. Lannisterlar tarafından tutsak olarak alınan Aeron o süre içinde değişti ve kendini Boğulan Tanrı’nın ibadetine adadı.

#2

ve stannis tekrar iyi bir kumandan olduğunu gösterdi