Hoare Hanesi

İkamet ettikleri yer:
Orkmont

Bölge:
Demir Adaları

Din:
Boğulmuş Tanrı

Yok olduğu tarih:
1 AL*

Yönetim alanları

Kalkanlarından bir örnek

Orkmont’un Hoare Hanesi, Demir Adalarının yok olmuş hanelerinden biridir.
Hoareler, Greyiron(Gri Demir/Boz Demir/Demirdöküm) Hanesi’nin yönetimini sonlandıran Demir Adaları’ndaki Andal yerleşimlerinden sonra Demir Adaları’nın Yüksek Kralları olarak hüküm sürdüler.

Yarı kanun kaynaklara göre armaları şöyledir:
Ağır gümüş zincirlerle çaprazlamasına dört eşit parçaya bölümmüş zeminin her parçasında ayrı bir renk ve şekil vardır.Üst parçası siyah zemin üzerinde altın renkli bir dar gemi vardır(Bu istila ve demir ödeyerek alma yani zorla alma ve savaşarak aldığımız herşey bizimdir mantığının kanıtıdır)Sol tarafta gökyüzünü simgeleyen mavi zemin üzerine siyah uçan bir kuzgun vardır.Sağ taraftaki parçada beyaz zemin üzerinde koyu yeşil bir çam ağacı vardır.Ve alt taraftaki çeyrekte siyah/kırmızı bir üzüm salkımı altın renkli zemin üzerindedir.

Tarihçe

Greyiron hanedanı yokolduktan sonra bir Kingsmoot’dan sonra(Kral seçimi için çağrı) Hoare Hanesi’ne Deniztaşı Tahtı’nı verdi.
Fakat, Eski Geleneklere geri dönmek yerine tüm kralları toplantılarda seçerek başa getiren Hoareler Greyironların ünvanını kendilerine intikal ettiler.

Kral Qhored Hoare demir doğumluların krallığı genişlemelerinin doruğuna ulaştı ve Westeros’un batı kıyıları boyunca deniz kokusunun koklandığı ya da deniz dalgasının işitildiği her yer onların kontrolü altına alınmıştı.Eskişehir ve Lannis Limanı gibi asla demir doğumlular tarafından yönetilmemiş muhtemel bütün yerleri göz önüne alınca bu idddianın geçeklik payının yüksekliği pek mümkün görünmüyorken, demiradamların Arbor kadar uzaktaki yerleri bile yönetim altına alabilmiş olmaları yinede oldukça büyük bir başarıdır.

Daha sonraki yıllarda, Hoare hanesinin gücü azalmış ve fetihlerinin çoğu kaybedilmiştir.Ayı Adası bir güreş maçında Rodrik Stark’a kaybedilmiştir.Rodrik adayı Mormontlara vermiştir.Demirdoğüumluların sahip oldukları Demir Adalar ve Nehir toprakları kıyılarından ibaret kalmıştır.

Yeni bir genişleme çağında demirdoğumlular son Nehir Kralını üç yüz yıl önce öldürmüş olan Fırtına Krallarından bütün nehir topraklarını aldılar.Kara Harren, denizden oldukça uzakta olan Tanrıların Gözü kıyılarında Yedi Krallığın en büyük kalesi olacak olan Harrenhal’un inşaasını emretti.
İnşası tam kırk yılı aldı ve bitirildiği gün Aegon I ve kız kardeşleri Westeros ana karasına ayak bastılar.Ateş Tarlası’nda Kral Loren ve Kral Mern’nin nasıl yenildiğini gördükten sonra kalesine çekilip savunma yapmaya karar verdi.Aegon ejderhasıyla kaleyi yaktı ve içindekiler çaresizce diri diri yandılar.Kral Harren ve oğullarını kalenin kalın duvarları ve surlarının içinde kızarttıktan sonra Hoare soyu kurudu.Harren yandığında onun erkek kardeşi gece gözcülerinin lord kumandanıydı ama o yinede bütün soyunun katledildiğini görmesine rağmen yemininine sadık kaldı ve nöbetten ayrılmadı.

Sancaklarındaki dargemi, çam ağacı, kırmızı üzüm sarkımı ve siyah kuzgun hanenin denetimi altındaki tüm uzak bölgeleri simgelerdi: Demir Adalar için dargemi, Ayı Adası(Egemenliklerinin kuzey sınırı) için yeşil çam, Arbor ve çevresi(Egemenliklerinin en güneydeki sınırı) için üzüm salkımı ve siyah kuzgun Nehir Toprakları’ndaki Kuzgunağaç Kalesi için: Tüm bu topraklar Demiradamların demir tahtları tarafından yönetilmişti.

Bilinen Aile Üyeleri

-Kara Harren, son Hoare Kralı, Harrenhal’da diri diri yanarak can verdi.
-Harwyn Hardhand, Fırtına Kralları’ndan Nehir Toprakları’nı alan Hoare Kralı
-Harrag Hoare, Kingsmoot(Kral seçmek için yapılan çağrı ve toplantıya verilen ad) tarafından Kral seçildi.
-Qhored Hoare, gelmiş geçmiş en büyük Hoare Kralı

Buz ve Ateşin Şarkısı serisinde

-Harwyn Hardhand Nehir Toprakları’nı fetheden Hoare Kralı’ydı.
-Harrag Hoare, Aeron Damphair tarafından Kingsmoot tarafından seçilmiş büyük krallara bir örnek olarak gösterilmiştir.O muhtemelen Greyiron soyu kuruduktan sonra seçilmiş krallardan biriydi ve ya yine aynı soydan gelen eski krallardan biriydi.
-Hane Kral Qhored Hoare yönetimi altında gücünün doruğuna ulaşmış fakat onun torunları servetlerini kaybetmeye başlamışlardı.
-Kara Harren son Hoare Kralı’ydı.Harrenhal’da Kralmezarı Kulesi’nde oğullarıyla beraber yanarak öldüler.
-Kara Harren Harrenhal’da yanarak öldüğünde, erkek kardeşi Gece Gözcüleri’ni komuta ediyordu.
-Yarı kanun kaynaklara göre Harwyn Hardhand Hoare Hanesi’nin bir üyesiydi.
-Buz ve Ateşin Şarksı serisinin olaylarının geçtiği zaman diliminde adalarda Hoare hanedanıyla bağlantıları ima edilmeyen Yarı-Hoare Harren denilen bir adam vardır.Kingsmoot’ta Euron Greyjoy’u desteklemiştir.

*AL(Aegon Landing) Aegon Targaryen Westeros’a ayakbastığı gün ile başlayan yıllık takvime göre zamanın yazılışıdır.Aegon karaya çıktıktan sonra anlamına sahiptir.

Not:Harita çizimi bana aittir :slight_smile:

Güzel olmuş :smiley:
@rhaegar’a noldu onu anlamadım :smiley:

Biz özelden hallediyoruz, konuyu kirletmek istemiyorum