Jasper Arryn

JASPER ARRYN

ÜNVANI:
Eyrie’nin Lordu ve Vadi’nin Muhafızı

MENSUBİYET:
Arryn Hanesi

KİTAPLAR:
Kargaların Ziyafeti

Lord Jasper Arryn Eyrie’nin Lordu ve Vadi’nin Muhafızı’ydı. Lord Jon Arryn’in babası idi.