Kızıl Boşluk

Kızıl Boşluk, Essos kıtasından bir bölgedir.Yüzlerce kilometre güneye uzar.

Coğrafyası

Kızıl Boşluk, Lhazar ve Dothraki Denizi’nin taraflarında bulunur.Doğusu köleci şehri, kuzeyinde de efsanevi şehir Qarth vardır.Kızıl Boşluk, alçak tepeler, çorak rüzgara açık ovalar, kuru nehirlerden ve kırmızı kavruk topraklardan oluşur.Kızıl Boşluk’ta yaşayan insan bulmak zordur.Yaşamaya katkı sağlayan bilen çok az şey vardır.Durgun su havuzları, göl vb. vardır fakat yiyecek bir şeyler bulmak oldukça zordur.Ayrıca odun bulmak da zordur bölgedeki ağaçlar seyrek eğri büğrü ve serttir.

Kızıl Boşluk’ta 3 tane terkedilmiş şehir vardır.Bunlardan biri Vaes Tolorro ve Vaes Tolorro’dan daha küçük iki kasabalar vardır.Vaes Tolorro’nun güneyinden sonra deniz bulunmaktadır.Diğer işi kasaba ise Vaes Tolorro’nun güneybatısındadır.