Kuzeyin Dağ Klanları

#1

Kuzeybatı’nın geçimsiz klanları diğer kuzeyliler gibi gözüpek ve cesurlardır. Kökenleri’nin ilk insanlara dayandığı ve eski tanrılara tapındıkları bilinir. Kırk tane dağ klanı vardır, en çok öne çıkanlar ise İlk Flintler, Wullar, Norreyler, Burleyler, Harclaylar, Liddler, Knottlardır. Yüzyıllardır Wolfswood dağlarının kuzeyini kendilerine mekân belirlemişlerdir.

Şu anda en güçlüleri Wullar ve Flintlerdir. Flintler ve Norreyler The Gift’e en yakın yaşayanlardır ve bu vesileyle Gorge’u geçen yabanıl akıncılarına karşı açıkta kalmışlardır. Norrey Klanı Night’s Watch’ın dostu olarak kayıtlara geçmiştir. Bay of Ice çevresinde yaşayaın Wullar ve diğer klanlar geçmişte demir adamlar ile çarpışmışlardır. Çarpışmalarda, klan savaşçıları devasa iki elli kılıçlarla dövüşür.

Ayrıca, kendilerini tam olarak asil görmezler. Şeflerine “lord” muamelesini Winterfell’ın Starkları yapar. Kendi aralarında klan adamlarının stili liderlerini “klan adı” olarak nitelendirmektir. Örneğin Liddle klanının şefi Liddle olarak anılır.

Klan ahalisi genellikle kış yıllarında zor durumda kalır ve gençlerini Stark’ların kış kasabalarına gönderir, yaşlılar ise genelde ava gittiklerini söylerler. Bazıları bir sonraki baharda bulunur, bazıları hiç bulunamaz.

Kaynak: http://awoiaf.westeros.org/index.php/Northern_mountain_clans

#2

ve çok sadık insanlardır Starkların geri dönüşünü bekliyorlar