Mudd Hanesinden Tristifer Mudd

#1

Tristifer Mudd ;

Bu İsimle Anılan 4. Kral Tristifer, Nehirlerin ve Tepelerin Kralı. İlk İnsanlar’ın krallıklarının, Andallar’ın vahşi saldırılarıyla ard arda devrildiği günlerde, Üç Dişli Mızrak’tan, Boğaz’a kadar hükümetti. Ona Adalet Çekiçi derlerdi. Yüz küsür mücadelede savaşıtı ve doksan dokuz mücadele kazandı, daha doğrusu ozanlar böyle söyler. Yükselttiği Eski Taş kalesi Batıdiyar’ın en sağlam kalesiydi. Yüzüncü mücadelesinde can verdi, Andal Kralları ona karşı güç birliği yapmışlardı. Eski Taş’a gömüldü. 5. Tristifer, 4. Tristifer’in dengi değildi, çok geçmeden krallık kaybedildi, daha sonra kale ve sonunda da bütün soy. Mudd Hanesi o zaman tamamen tükendi.

#2

Konunun yeri burası değil.
Karakter bölümüne taşındı.