Silah ve Cephane

Ordular
Westeros kıtası ve geriye kalan her şey bütünüyle George R. R. Martin’in hayal gücünün eseridir. Ve bu evrendeki ordu sistemini yaparken de gerçek dünyanın tarihsel bilgilerinden yararlanmıştır. Örnek olarak Kuzeylilerin orduları ortaçağ İngiliz ordularından esinlenerek ortaya çıkmıştır. Tabi ki de Westeros ordularını tek bir örnekle açıklamak yetersiz kalacaktır.

Stark süvarisi.

Silahlar
Silahlar genelde ordularda kullanılır ve çoğunlukla da kılıç kullanıldığı görülür. Askerler kılıçlara çok önem verir hatta birincil silahı kılıç olmasa da çoğunlukla yanlarında yine de kılıç taşırlar.

Kalelerde dövülen silahlar, genellikle şehirlerdeki demirciler tarafından üretilen silahlardan daha kaliteli olurlar. Ancak, genellikle bu silahları sadece şövalyeler ve soylular elde edebilir. Nadide ve çok isteyeni olan kılıçlarda vardır ve bunların çoğu Eski Valyria’da Valyrian çeliğinden dövülmüştür. Bu gibi kılıçlar daha kuvvetli, parlak ve keskin olur (Şafak –dawn- kılıcı hariç) ve bu çelik genelde kara ya da neredeyse siyah renkte olur. Bu silahların yapım sırları kaybolmuş olsa da Westeros kıtasında birkaç tanesi kalmıştır. Bunların çoğu da soylu ailelere yadigar olarak verildi.

Başka çeşit silahlarda oldukça yaygındır. Neredeyse herkes bıçak ya da hançer taşır, çünkü birçok koşulda pratik ve kullanışlıdır. Mızraklar ve tokmaklarda nispeten daha ucuz olduklarından yine tercih edilen başka çeşit silahlardandır. Bu nedenle de ordularda ki at sürünler tarafından tercih edilir. Ucuz bir mızrak yine de iyi bir silah olabilir fakat aynısı ucuz bir kılıç için söylenemez.

Bilinen Silah Tipleri
Balta ve Çekiçler
Savaş baltası; geniş başlı bir baltadır ve el baltasından daha geniştir, kalkanla kullanılır. Tek elde taşınabilir fakat bazı savaş baltaları çift bıçaklıdır.
El baltası; normal bir baltanın savaşçı için yapılmış şeklidir. Savaş baltasından daha küçük ve fırlatmak için dengelidir. Kısa saplı baltalar demiradamlar tarafından, parmak dansı oyununda kullanılır.
Uzun balta; savaş baltasının büyük kuzeni sayılır. Çift el bir silahtır.
Oduncu baltası; oduncu baltası odunları parçalamak ve bölmek için kullanılır. Bu balta kolay bir şekilde ölümcül bir silaha dönebilir. Genellikle küçük halk ve eşkıyalar tarafından kullanılır. Tek bıçakladır ve savaş baltasından daha küçüktür.
Savaş çekici.
Tokmak; kısa tokmaklar kalın ağaçtan ya da bazen metalden yapılır. Kralın Şehrinin Gözcüleri’nin silahları demirden tokmaklardır.
Topuz; zırhları parçalamak için tasarlanmış bir silahtır. Tahta ya da demir bir sapın üzerinde ağır ve büyük metal bir baş olur. Kafası genellikle dişlidir.

Kılıçlar
Arakh; Dothrak savaşları tarafından kullanılan uzun kavimli bir kılıç. Tırpanın kısa halidir diyilebilir.
Braavosi kılıcı; İnce bir kılıçtır, keskin ve dengeli bir silahtır. Bu kılıçlar Özgür Şehirler’in genelinde bulunmasına rağmen Bravoos’un Su Dansçıları arasında bu dar ağızlı kılıç ünlüdür.
Uzun kılıç; Westeros’taki şövalyelerde en sık rastlanan kılıç türüdür. Tek el bir silahtır ayrıca pala yada basitçe kılıç olarak bilinir. Kılıçlar yaklaşık 3 fit yani 91 cm civarındadır.
Piç Kılıç; ne uzun kılıçtır nede geniş kılıç. Piç kılıç adını hiçbir tipte kılıca benzememesinden alır. Uzun kılıçtan daha uzun ve daha büyük bir tutma sapı vardır. Ancak tutma sapı da geniş kalıç kadar uzun değildir. Bu yüzdende ne iki el kılıçtır nede tek el. Bu kılıca 1,5 el kılıcıda denebilir.
Küçük Kılıç; Bir uzun kılıçtan daha kısa fakat bir hançerden daha uzundur. Küçük kılıç tek el bir kılıçtır ve agresif saldırılarda kullanılır.

Yaylar
Yay; Uzak diyarlardan gelen yaylar boynuzdan ya da kemikten yapılmış olmasına rağmen Yedi Krallık’da yaylar odundan yapılır. Kullanması zor bir silahtır ve genelde hareket ederken kullanılamaz.
Uzun yay; Yaklaşık 182 cm uzunluğunda odun parçasından yapılır. Uzun yayların ordularda kullanılması orduya çok büyük avantaj sağlayacaktır.
Ucu çok eğimli yay; bu ok türü küçüktür ve boynuzdan, kemikten yada odundan yapılır. Orijinal yapım yeri Dorne’dir fakat dünyanın çoğu yerinde kullanılır. Bu yaylar at üzerinde de atış yapmayı olanaklı kıldığı için Dothrakiler ve Dornelular özellikle bu yayı tercih eder.
Arbalet; Arbaletler kısadırlar ve yaylı sistemleri vardır. En büyük özelliklerinden biri birkaç oku aynı anda atmalarıdır.

Mızraklar
Mızrak; Av ve savaş alanlarında kullanılan basit bir salah. 3 metre civarında bir boy ve tepesinde ise demirden yada çelikten sivri baş olur. Bireysel mücadelelerde kullanılabilir.
Kargı; Kargı normalden daha uzun bir mızrak türüdür. Özellikle Kuzey bölgelerinde kullanılır.
Domuz mızrağı; Mızrağın kısa şeklidir. Bu mızrak büyük bir sivri başı vardır. Av silahı gibi görünse de bazen piyadeler tarafından da tercih edilir.
Kurbağa mızrak; Crannoglular tarafından kullanılan bir mızrak türüdür. Bu küçük mızraklar 3 dişlidir ve genelde kurbağa gibi avlarda kullanılır. Fakat kolaycada dövüş silahı olarak kullanılabilir.

Diğer Silahlar
Hançer; Uzun bir bıçaktır. Bıçaklamak ya da delmek için kullanılır.
Kısa hançer; Genellikle birincil silahı tamamlamak için kullanılır.
Ağ; güçlü kementlerden yapılır. Ve çok kolay bir şekilde balık ve kuş yakalamada kullanılır. Bazı insanlarda bu silahı savaşlarda oldukça iyi kullanabilir. Ağlar oldukça kalitesiz silahlardır.
Dirgen; Dirgenler genelde köylülerin yaptığı savaşlarda kullanılır. Bu silahlar kalitesizdir.
Savaş süvari mızrağı; Şövalyelerin bir silahıdır ve süvariler kullanılır. Genelde uzunlukları 2,5m ile 3 metre arasındadır. Dişbudak’tan yapılır ve kırılmaları önlemek için şeritlerle bağlanır.
Turnuva süvari mızrağı; Savaş mızrağından daha kırılgan bir silah türüdür. Turnuvalarda rakibe zarar vermeden attan düşürme amaçlı kullanılır. Turnuva mızrakları genelde 3,5m ile 4,2metre civarındadır. Yaz adaları’ndaki altın ağaçtan yapılan mızrak gibi turnuva mızrakları farklı ağaç türlerinden yapılabilir.

Özel Parçalar
Bronz Zırh; Kahramanlar Çağı’ndan bir kalıntıdır. Üzerlerinde rünik yazılar vardır
Ejderhacamı; Volkanik materyallerin keskinleştirilmesiyle yapılan bir türdür. Ak Gezenlerin bu silah türüne karşı zayıflığı olduğu bilinmektedir.
Ejderhakemiği; Ejderhakemiği adını ejderha kemiğinden yapılan yaylardan alır. Normal yaylardan çok daha uzağa ok atabilir ve Dothrakiler tarafından çok takdir edilen bir silahtır.
Valyrian Çeliği; Son derece nadir olmasına rağmen, Valyrian çeliğinden binlerce silah Valyria Kıyametinden sağ kalabilmiş ve hatta bazıları Yedi Krallıkta bulunmaktadır. Çoğu Valyrian çeliğinden yapılma silahın tarihsel önemi vardır ve çok kişi tarafından takdir edilir. Hatta bazı yoksul aileler bu silahlardan birini elde edebilmek için kızlarını satmaya hazırdır.

Zırhlar
Yedi Krallıkta zırların çoğu demirden ve çelikten dövülerek yapılır. Bugünlerde çok nadirde görülse bazıları bronzdan dövülebilir. Zırhlar ileri düzey yapım eşyalardır, hafif çelikten de yapılabilir ve uygun fiyatlarda da bulunabilir. Süslemeleri oldukça ayrıntılı olabilir. Genellikle boyama, ya da mavi çelikle süslenirler. Gerçekten yetenekli bir demirci bunların haricinde renk ve süslemeleri direk zırha uygulayabilir. Fakat bu tarz çalışmalar oldukça pahalıdır ve soylular tarafından karşılanabilir.

En verimli ve en pahalı zırhlar, ölçekli zırhlardır. Bazı halklarda genellikle örgü zırha rastlanır. Bu zırhlar ölçülü bir şekilde zincirlerin birbirine örülmesiyle oluşturulur ve altına da deri türü şeyler giyilir bu sayede koruma sağlanır.

Plaka zırhlar Reach’te daha yaygındır. Kuzeyde ise daha çok örgülü zırhlar kullanılır ve Duvarın Ötesi’nde Yabanıllarda hayvan derisi gibi ilkel zırhlar kullanır.

Bir plaka zırhın taslak hali.

Bilinen Zırh Tipleri
Dolgulu zırh; Deri veya kanvastan yapılır. Kişi bu zırhı kendisi giyebilir, sıklıkla gambeson olarak da bilinir.
Haşlanmış deri zırhı; Derinin kalın olduğunu ifade etmek için GRRM tarafından kullanılır. Deri önce suda kaynatılır ve genellikle örgülü zırhın altına giyilir. Haşlanmış deri çok sağlam olduğu için omuzları koruması için şekillendirilir. Hatta plaka zırhlardan önce koruma görevlerini, haşlanmış deriler görüyordu.
Brigandine; Jack olarakta bilinir, bez bir giysidir ve genelde deri ya da kanvastan yapılır. Kumaş, küçük uzunlamasına plakalar ile perçinlenir. Genelde okçular ve at süren askerler tarafından giyilir.
Hauberk; örgülü zırhın üst kısmıdır. Dizlere kadar uzanan bir derinin üzerine metal zincirlerin örülmesiyle yapılır. Genellikle çelikten yada demirden yapılır. Genellikle giysilerin üzerine giyilir.
Byrnie; zincirli demirden imal edilir. Hauberk’le aynı özelliklere sahip olabilir.
Zırh; Yüzlerce küçük plakanın birbirine perçinlenmesiyle yapılır.
Ağır plaka zırh; zincir örgülü zırh üzerine giyilir. Çok iyi korumasına rağmen eklem kısımları zırhın zayıf noktasıdır.

Özel Parçalar
Greathelm; düz ve üst saldırıları durdurmak için yuvarlak ve silindirik bir yapısı vardır. Sıklıkla mızrak saldırılarında kullanılır.
Gorger; Boyunu koruyan çelikten halka.
Rondels; Savunmasız noktaları korumak için sonradan eklenen metal parçaları.
Eldivenler(Glove); Elleri korumaya yarayan kısım. Deri yada örgülü zırhtan yapılır.
Eldiven(Gaunlet); Parmaktan başlayıp neredeyse dirsek kısmına kadar koruyan kısım.
Skirts; Skirts dizlerdeki manevra kabiliyetini korumak için yapılmıştır.
Çizmeler; Çelikten yada deriden yapılır ve ayak kısmının tamamını kapsar.

Miğfer çeşitleri.

Kalkanlar
Westeros’ta birçok kalkan çeşidi vardır. Örnek olarak ağaçtan kalkanlar, parlaktırlar, kolay kullanılırlar fakat yeterince koruma sağlayamazlar. Ağır üçgen kalkanlar, neredeyse 121cm uzunluğunda olurlar, ağır meşeden ve demirden yapılırlar. Kalkanların üzerine deri katmanları gerdirilir ve metal şeritlerde eklenir ve böylece çokta ağırlık eklemeden dayanıklılık ve koruma arttırılır. Dorne ve muhtemelen Braavos’ta, buckler adı verilen küçük parlak ve hafif metal kalkanlar kullanılır.
Uçurtma kalkanlar, Fetih’ten beri moda olarak kabul edilir ve Savaşçıların Oğulları tarafından taşınır.

Savaş Atları ve Taşıma
Destrier, bu at türü uzun, güçlü, görkemli hayvanlardır. Destrierler turnuvalarda şövalyelere verilir. Bu atlar, normal atlardan daha iyi yetiştirilir ve yüksek eğitimden geçerler.
Courser(süvari atı); Bir destrierden daha hafif ve daha az maliyetli bir at türüdür. Courserler güzel hayvanlardır. Ayrıca güçlü ve hızlıdırlar.
Garron; Duvarın Kuzeyinde, Garronlar seçilmesi makul tek at türüdür. Hem Gece Gözcüleri hem de onların düşmanları hatırı sayılır bir sayıda hem taşıma hem de binme için bu atları kullanırlar. Atlar arasında garronlar düzensiz araziyle ve soğuk havayla başa çıkmada en iyisidir.
Rounsey; tüm ucuz rounsey atları, iyi bir yetiştirmeyle gelişebilir.
Kum atları; normal savaş atlarından daha küçüktürler ve savaş atının taşıyabildiği zırhı taşıyamaz.

Binekler
Katırlar, hafif yükleri taşımada iyidirler ve düzensiz araziyle başa çıkma gibi yetenekleri vardır.
Öküzler; ağır yükleri taşımak için kullanılan hayvanlardır.

Kuşatma Silahları
Kuşatmalarda orduların geniş bir yelpazesi vardır. Bunlara tırmanma merdivenleri, hareketli koçbaşları, kuşatma kuleleri, çeşitli tiplerde mancınıklar, hatta bazen de savaş gemileri örnek verilebilir. Çelikten demirdikenler şehir savunmalarında kullanılır.

Westeros Piyadeleri
Okçular
-Yetenekli okçular 100 adım ötedeki küçük bir hedefi bile vurabilir. Savaşlarda genel taktik olarak ok fırtınası oluşturmada kullanılırlar. Düşman ordusunun üzerine neredeyse havanın alabildiği kadar ok fırlatırlar.
-Dothraki yayları Yedi Krallıktan daha uzağa ok fırlatabilir. Fakat henüz bu test edilmemiştir.
-Ok uçları, yumuşak hedefler için keskin kenarlara ve yanlarında tüylere sahiptir.
-Yaz Adalılar tarafından kullanılan çift kavisli altınkalp yayları bir oku 400metre öteye göndere bildiği söylenir.

Süvari Sınıfı
Hikaye içinde belirli süvari figürleri ve Westeros askerleri için ortaçağ modelleri bulunmaktadır. Askerler, Westerosta yeminli sancaktarlar altında birleşirler.
134 şövalye, 105 derebeyi, 19 okçu, 1 trompetçi, 1 nalbant
Piyadeler içindi sadece okçular ata biner.


Greyjoy ve Stark Sancaktarları. Tully ve Lannister Sancaktarları.

Hafif Süvari Sınıfı
Bu sınıf genellikle hafif silah ve zırh taşıyan askerlerden oluşur. Bu askerler deri yada örgülü zırh giyme eğilimindedirler. Hafif süvariler, izci, avcı gibi amaçlar için kullanılırdı. Dothraki ve Dornelular gibi birçok halk kendi hafif süvari sınıfını geliştirmişlerdir.

Şövalyeler ve Ağır Silahlı Süvariler
Şövalyeler genellikle alanlarında en iyi donatılmış ve eğitilmiş askerlerdir. Şövalyelerin zırhları ve silahları oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Ağır silahlı süvariler genelde mızraklarla bilinir. Şövalyeler varlıklı insanlardan, soylu ailelerden ve soylular tarafından atanan derebeylerinden olabiliyordu.

“Genel Donanım”
-Şövalyeler genellikle kısa kılıç, çift ağızlı balta, yay vb silahları kullanırlar.
-Plaka zırhlar Reach’te daha yaygındır. Kuzeyde ise örgülü zırhlar daha çok tercih edilir ve Duvarın Ötesi’ndeki Yabanıllar da daha çok ilkel zırhlar kullanırlar.
-Jackler (Brigandine), genelde okçular ve at sürenler tarafından giyilir.

-Kralın Şehrinin Gözcüleri, demirden lobut ve mızraklar kullanır. Pelerin giyerler ve sıklıkla ağır yünden ve altın renginden oluşur.
-Neck’teki Crannoglular, kurbağa mızrakları, bronz bıçaklar, dokuma ağlar ve meşinden yuvarlak kalkanlar kullanırlar.
-Dornelular, yuvarlak metal kalkanları, mızrakları, fırlatma mızraklarını ya da çift kavisli yayları tercih ederler. Yedi Krallığa göre daha hafif zırhlar giyerler.
-Dothrakiler, sadece arakh ile hafif suvari kıyafetleri giyerler ve kısa boylu yayları atışlarda iyidir. Herhangi bir koruma kullanmazlar ne kalkan ne miğfer nede zırh.
Lekesizler(The Unsullied), hafif piyadelerden oluşurlar, kısa mızrak, kılıç, yuvarlak kalkan kullanırlar.
Ibbenliler, baltalara daha düşkündürler ve tüylü kahverenginde kalkan kullanırlar.

Eskiler
-Ormanın Çocukları, bıçak, uçları yaprak şeklinde olan mızraklar ve obsidiyen yada diğer adıyla ejderhacamı’ndan oklar kullanırlardı.

Çeviri notları;
Evet fark edildiği üzere, giysilerde ve silahların bazılarında kelimeler ingilizce duruyor bunun sebebi arkadaşlar Avrupa ordu sisteminin çoğu şeklinin Türkçe de karşılığı olmamasıdır yani. Avrupa 5 farklı mızrak şekli varsa Türkçe de bu sadece mızrak olarak geçiyor. Bu yüzden saçma isimler koyacağıma orjinali dursun dedim.

Harika bir paylaşım. Ellerine sağlık.

Lannister sancaktarı iyimiş.

Lannisterlerde para bol ondandır :slight_smile:

Lannısterler burda da farkını göstermış :slight_smile:

Marteller ve dothrakilerin farki agir zirhlara karsi hizli olmalari bu yuzden eski turklere benziyorlar .Birde savaslari kazanmalarinin en buyuk nedeni bence