Sothoryos Hakkında Bilgiler

 • Valyria, Basilisk Burnu’nda üç kere koloni kurdu: İlki Benekli Adamlar tarafından yok edildi. İkincisi vebaya kurban gitti ve üçüncüsü Valyria Zamettar’ı işgal ettiği zaman terk edildi.

 • Sothoryos, balta girmemiş ormanlar ve kadim şehir harabeleriyle doludur.

 • Burada kurulan koloniler yitip gider. Sadece Zamettar bir nesilden fazla ayakta kalmıştır.

 • Sothoryos’un güneyine doğru giden insanların çoğu geri dönememiştir.

 • Sothoryos’un gerçek boyutları bilinmez. Jaenara Belaerys, ejderhasıyla daha önce kimsenin gitmediği kadar güneye gitmiş, sonu gelmeyen ormanlar, çöller ve dağlardan başka bir şey bulamadı. Üç yıl sonra geri döndüğünde Sothoryos’un en az Essos kadar büyük olduğunu ilan etti.

 • Nymeria Sothoryos kıyısına geldiğinde kafilesinin bayağı büyük bir kısmı hastalıklar yüzünden mahvolmuştur.

 • Sothoryos’takı tek tehlike salgın hastalıklar değildir. Timsahlar, sivrisinekler, aslanın iki katı büyüklüğünde basiliskler ve efsanelere göre tek vuruşta bir fili öldürebilecek büyüklükte maymunlar, insan kanını dakikalar içinde emebilecek vampir yarasalar da birer tehdittir.

 • Ama bunların en tehlikelisi wyrenlerdir. Wyrenler, ateş soluyamamaları dışında ejderhalarla neredeyse aynıdırlar.

 • Septon Barth, ejderhaların Valyrialı kan büyücülerinin wyrenler üzerinde deneyler yapması sonucu ortaya çıktığını düşünür.

 • İnsanlar Sothoryos’a zengin olma hayalleriyle gelirler. Ama buradan altın, inci ve baharatlarla dönen her bir kişi başına yüz kişi ölmektedir.

 • Sothoryiler iri kemikli, kaslı vücutlu, uzun kollu, eğimli alımlı, geniş ağızlı, ağır çeneli ve sık kara saçlıdır. Geniş ve düz burunludurlar. Kalın derileri kahverengi ve beyaz beneklerle doludur.

 • Sothoryi kadınları sadece kendi ırklarından olan erkeklerden çocuk sahibi olabilirler.

 • Ghiscariler iyi köleler olamayacak kadar kıt akıllı olduklarını düşünürler.

 • Sothoryiler oldukça vahşidir. Güneye inildikçe vahsilik artar. Benekli Adamlar daha da vahşileşir. Tiksinç ayinlerle karanlık tanrılara tapınırlar. Mezar soyguncusu ve yamyamdırlar.

 • Bazılarına göre burada başka halklar da yaşamıştır. Ama bu halklar Benekli Adamlar tarafından yok edilmiştir.

 • Yeen kenti, her birinin yerinden oynatılması için en az bir düzine dil gerekecek kara taş bloklardan oluşturulmuştur. Bu harabe zamanın kendisinden bile eskidir ve binlerce yıldır terk edilmiş olmasına rağmen balta girmemiş orman şehre dokunmamistir.

 • Söylenenlere göre Nymeria bu şehirle ilgili “Öyle meşum bir şehir ki orman bile girmeye cesaret edememiş.” demiştir. Yeen’i yeniden inşa etme ve içine yerleşme çabaları daima dehşetle sonuçlanmıştır.

//Buz ve Ateşin Dünyası sayfa 284, 285 ve 286 kaynak olarak kullanılmıştır.

FB_IMG_1564299802996

8 Likes

Burayı anlamadım… 2. koloni aya mı kurban gitti?

İlginç bir düşünce ama bu durumda Valyria kurulduğunda halkının güçlü büyüler bildiği ve bu sayede ejderhaları kendilerine bağlayacak borular yaptıkları fikrimi destekler. He bence bu şekilde doğmamıştır ejderhalar ama demek istediğimi anladınız. :smiley:

Bilgiler için teşekkürler. :slight_smile:

1 Like

Vebaya kurban gitti (oto düzeltmenin sonuclari)

Anladım, teşekkürler :slight_smile: