Suç gizlenir,suçlu korunur


#1

Kâtibe, şahide bir zarar verme

Sonunda o zarar sana dokunur.

Suçluysa, suçludur direnç gösterme.

Neden suç gizlenir,suçlu korunur.?

Temiz yere düşer Allahın nuru.

Temiz kalmayı ömür boyu ,koru.

Temizlikle artar kalbin huzuru.

Neden suç gizlenir,suçlu korunur.?

Suçluyu koruma suça yataklık,

Yataklık sonunda toplum pataklık

Dürüstler sizlere düşen ataklık,

Neden suç gizlenir,suçlu korunur.?

Adeta suçlu ödüllendirilir.

Suç işlemeye teşvik edilir.

Masumlara diyet ödettirilir.-

Neden suç gizlenir,suçlu korunur.?

Terazi olmuş adalete simge.

Tarttığı adalet, sanmayın gölge.

Hukukun üstünlüğü sağlam denge

Neden suç gizlenir,suçlu korunur.?

Üçgün konuşulur ve unutulur.

Ama unutulmaz kayıt tutulur.

O gün yalan, dolan nasıl yutulur

Neden suç gizlenir,suçlu korunur.?

Olsa bile Paylaşılan menfaat.

Doğruya, haklıya gerek itaat

Harama hile katmak bugün bir sanat

Neden suç gizlenir,suçlu korunur…

Her şeyi öğreten Allah biliyor.

Kâtipte, şahitte önemli diyor.

Orhan hangisi sana zor geliyor.?

Neden suç gizlenir,suçlu korunur.?

Orhan afacan-İzmir-28.12.2014

BAKARA 282-

Abdulbaki Gölpınarlı.

Alış-verişte de tanık bulunsun, yazan da hiç zarar görmesin, tanık da. Zarar verirseniz bu, şüphe yok ki bir isyandır sizin için. Sakının Allah’tan, Allah size öğretmededir ve Allah, her şeyi tamamıyla bilir