Surdaki Kaleler

Surdaki Kaleler

Sur’da bulunan kalelerin adları batıdan doğuya doğru sırasıyla şöyedir:

[list=1]
[]Köprüdeki Batıgözcüsü
[
]Gölge Kule
[]Devriye Durağı
[
]Bozkalkan
[]Taşkapı
[
]Kırağı Tepesi
[]Buzizi
[
]Gece Kalesi
[]Derin Göl
[
]Kraliçe Kapısı
[]Kara Kale
[
]Meşe Kalkan
[]Havuzdaki Ormangözcüsü
[
]Samur Kale
[]Kafiye Kapısı
[
]Uzun Mezar
[]Meşaleler
[
]Yeşil Kalkan
[*]Kıyıdaki Doğugözcüsü
[/list]

1-Köprüdeki Batıgözcüsü

Köprüdeki Batıgözcüsü Gece Gözcüleri’nin en batıdaki kalesidir.Kale terk edilmiş ve Boğaz’ın üzerindeki Kafatası Köprüsü’nün doğusundaki Gölge Kule’ye taşınılmıştır.

2-Gölge Kule

© Fantasy Flight Games

Gölge Kule içinde hala Gece Gözcüleri’nin üyelerinin bulunduğu Sur’daki üç kaleden biridir. Surun en uzak köşesinde dağların yanında yer alır. Doğudaki Devriye Durağı ve batıdaki Köprüdeki Batıgözcüsü’nün arasında bulunur. Sör Denys Mallister’ın komutasındadır.

3-Devriye Durağı

Devriye Durağı Sur’da bulunan Gece Gözcüleri tarafından terkedilen bir kaledir. Batıdaki Gölge Kule ile doğudaki Bozkalkan arasında bulunmaktadır.

4-Bozkalkan

Bozkalkan, Sur boyunca uzanan Gece Gözcüleri tarafından terk edilmiş kalelerden biridir. Büyük ölçüde hasar görmüştür. İki yüzyıl önce terkedilmiştir. Doğuda Taşkapı ve batıda Devriye Durağı kaleleri arasında bulunmaktadır.

5-Taşkapı

Taşkapı, Sur boyunca uzanan Gece Gözcüleri tarafından terk edilmiş kalelerden biridir. Batısında Bozkalkan ve doğusunda Kırağı Tepesi bulunmaktadır.

6-Kırağı Tepesi

Kırağı Tepesi, Sur boyunca uzanan Gece Gözcüleri tarafından terk edilmiş kalelerden biridir. Doğudan Buzizi ile batıdan Taşkapı arasında bulunur.

7-Buzizi

Buzizi, Gece Gözcüleri tarafından terk edilmiş Sur’da bulanan bir kaledir. Batısında Kırağı Tepesi ve doğusunda Gece Kalesi uzanır.

8-Gece Kalesi

Gece Kalesi Sur’un kalelerinden biridir. Sur’daki buzun içi oyularak yol yapılan ve yukarı çıkılabilen tek kaledir. Beş Kralın Savaşı’ndan iki yüzyıl önce Gece Gözcüleri tarafından terk edilmiştir. Kale’de yaşayan son Kardeşler Derin Göl’e aktarılmıştır. Batıdan Buzizi ile doğudan Derin Göl arasında yer almaktadır.

Tarih

Sur’daki ilk ve en büyük kaleydi. Gece Gözcüleri’nin gücünün azalmaya başlamasıyla dörtte üçü boşalmış ve burda kalmaya devam etmek çok pahalı olmaya başlamıştı. İyi Kraliçe Alysanne Targaryen yeni ve daha küçük bir kalenin yapımını karşılamayı teklif ettiğinde, Nöbet bunu ve kaleyi bırakmayı kabul etti. Yeni Kale olan Derin Göl’ün masrafları kraliçenin mücevherleriyle ödenmiş ve yapımını Jaehaerys I’in kuzeye gönderdiği adamlar gerçekleştirmiştir. Yeni Kale tamamlandığında Gece Kale’si terkedilmiştir.

Aegon’un Karaya Çıkışı’ndan üç yüzyıl önce Gece Kalesi’nin ve Kar Kapısı’nın kumandanları kendi aralarında bir savaşa tutuşmuştu. Neticede Kışyarı’nın Starkları iki tarafında başı vurulmuştur.

© Fantasy Flight Games

Kuzeyde korku hikayesiyle hatırlanır, buna rağmen bazıları hatalı olduğundan kuşkulanmaktadır. Adı insanlar tarafından unutulmadan önce Gece Kralı burada saltanatını sürmüştü ve Fare Aşçı, Andal kralına, kralın prensini ve domuz pastırması tartını burada servis etmişti. 79 devriye nöbetteyken, genç ve cesur Danny Flint burada tecavüze uğramış ve öldürülmüştü. Kral Sherrit eski Andallar’ı bu kalede lanetlemişti. Burası ‘çırak çocukların gece gelen şeyle yüzleştiği’ yerdi. Kör Symeon Yıldızgöz’ün dövüşen cehennem tazılarını gördüğü yer. Deli Balta bir zamanlar bu avlularda yürümüş, bu kulelere tırmanmıştı, kardeşlerini karanlıkta katlederek.

Kara Kapı

Kara Kapı, Sur kadar eski ve Sur’un öbür tarafına açılan ve geçmeye izin verilen gizli bir geçidin kapısıdır. Mutfakların ortasında yer alan derin bir çukurun dibinde bulunur ve üzerinde kendine ait bir yüzü olan beyaz büvet ağacından yapılmıştır. Yüz yaşlı, solgun, buruşmuş, küçülmüştür ve beyaz gözleri vardır. Kapı zayıf bir ışıltı ile parlar.

Biri Kara Kapı’ya yaklaştığında gözleri açılır. Gözleri beyaz ve kördür, sonra kapı sorar, “Kimsin?” Gece Gözcüleri’nden bir adam yemininin bir parçasını tekrarlamalıdır, “ Ben karanlıktaki kılıcım. Ben duvardaki gözcüyüm. Ben soğukta yanan ateş, şafak vaktindeki ışığım. Ben uyurları uyandıran nida, diyar halkını koruyan kalkanım.” Sonra kapı açılır, “O halde geç,” der ve dudakları açılarak genişler, genişler; kırışıklıklardan ibaret bir halkanın içindeki açık ağızdan başka bir şey kalmayana kadar.

9-Derin Göl

Derin Göl, Sur boyunca uzanan kalelerden biridir, Gece Gözcüleri tarafından terk edilmiştir. Kale yeşil göl yakınında ve Gece Kalesi’nden yedi mil(11.25 km) doğuda bulunmaktadır. İlk olarak Jaehaerys I’in saltanatı zamanında Gece Kalesi’nin yerine daha basit bir yapı olarak inşa edilmiştir. Kraliçe Alysanne Targaryen Gece Gözcüleri’ni eski kalenin yerine ikna etmiştir. Derin Göl’ün masrafları Kraliçe Alysanne tarafından ve inşaatı Jaehaerys I’in Kuzey’e gönderdiği adamları tarafından karşılanmıştır. Derin Göl’ün doğusunda Kraliçe Kapısı adındaki kale bulunur.

10-Kraliçe Kapısı

Kraliçe Kapısı, Sur’da bulunan Gece Gözcüleri tarafından terkedilmiş bir kaledir. Önceden Gece Gözcüleri’nin adamlarından oluşan bir garnizonu vardı ama Gözcüler azalınca terkedilmiştir. Adı aslında Kar Kapısı’ydı ama Kraliçe Alysanne Targaryen ejderhası Gümüşkanat ile kaleyi ziyarete geldiğinde adı değiştirlmiştir. Beş Kralın Savaşı’ndan altı yüzyıl önce Gece Kalesi ve Kar Kapısı kumandanları kendi aralarında savaşa girmiştir. Batısında Derin Göl, doğusunda Kara Kale uzanmaktadır.

11-Kara Kale

Kara Kale, Gece Gözcüleri’nin ana kalesidir. Kale ,Sur’un merkezine yakındır , doğusunda Kraliçe Kapısı , batısında Meşe Kalkan(Sur) bulunmaktadır.Gece Gözcülerinin Sur boyunca 19 kalesi olmasına rağmen şimdilerde Kara kalenin de içinde bulunduğu ,yalnızca 3 kalede nöbetçi barındıracak güçtelerdir.

Zamanında 5.000 adamın tuttuğu kaleyi şu sıralar yalnızca 600’e yakın adam tutmaktadır.

Kale

Kale tamamen gerçek bir kale değildir.Kalenin batı kısmında da güney ve doğu kısmında ki gibi sur bulunmamaktadır.Tek bir sur vardır. O surda Kuzey’e doğrudur.Kale ,taş duvarlar ve kerestelerden oluşur.

Kalenin altında her biri birbirine bağlı bir dizi geçit bulunmaktadır.Gözcüler bu geçitlere Wormways yani Solucanyolları der.Bu tüneller yazın pek kullanılmaz fakat kış geldiğinde kalenin farklı bölümlerine rahat gidiş için tek yoldur. Kara Kale’de büvet ağaçları bulunmaz.Yalnızca küçük bir sept bulunmaktadır.Eski tanrılara inanan gözcüler yeminlerini duvarın arkasında , Perili ormanda , ormanın çocukları tarafından yapılmış büvet ağaçlarının önünde söylemek zorundalardır.

Kuleler

HBO’nun Kara Kale Uyarlaması

**Lord Kumandanın Kulesi , ‘’ Kumandanın Odası ‘’ da denir. Jon Snow’un Lord Kumandanı öldürmeye çalışan bir wight’ı yakarak öldürmesiyle , hasar almıştır.
**Kralın kulesi , 100 siper uzunluğundaki yuvarlak bir kuledir.Kapısı demir çivili meşeden yapılmıştır.Bu kule değerli ziyaretçiler ve kral adına yapılmıştır.Fakat son 100 yılda Stannis Baratheon dışında hiçbir kral kuleyi ziyaret etmemiştir.
**Hardin’in Kulesi , Hardin Kulesi kırık mazgallar ile doludur.Avluya doğru ciddi ve tehlikeli bir eğilime sahiptir.Dönemin Lord Kumandanı ,Jon Snow’u burada ki hücrelerden birine yerleştirmiştir.
**Mızrak Kulesi , Kalede ki en uzun kule olmasına rağmen Sur’un yalnızca üç de biri boyutundadır.
**Gözgü Kulesi , Kaledeki en güçlü kuledir.
**Suskun Kule , Kara Kalede bulunur.

Kalenin İç Bölümleri

**Ortak Salon - Salon ahşap odunlardan yapılmıştır.Ayrıca çatıda karga yuvaları bulunmaktadır.
**Cephanelik - Uygulamalı eğitim için silah bulundurmaktadır.
**Çakmaktaşı Kışlası – Kıdemli nöbetçilerin bulunduğu yerdir.
**Rookery (Kargaların Kümesi veya beslendikleri yer ) – Üstatların kaldığı yerdir.Sağlam, sert ahşaptan yapılmıştır.
**Mahzen - Yer altındadır. Yiyecek depoları ve kütüphane burada bulunur.Kütüphanesinde Hisarda bile bulunmayan eski kayıtlar ve eski kitapları barındırmaktadır.Ayrıca , ormanın çocuklarının dilde bütün özellikleri ile bu kütüphane de bulunur.

Tüneller

Kalenin altında Solucanyolu denilen kuleler ile bağlantılı bir dizi yeraltı tüneli bulunmaktadır. Bu tüneller soğuk ve karın yerüstünde ki yolculukları imkansız hale getirdiğinde kullanılır.Ayrıca Kara kalenin kütüphanesi bu tünellerden birinde bulunur.

12-Meşe Kalkan

Meşe Kalkan Gece Gözcüleri tarafından terk edilen Sur’da bulunan bir kaledir. Kara Kale hemen batısında bulunur. Sur boyunca doğuya doğru devam edildiğinde Havuzdaki Ormangözcüsü bulunur.

Meşe Kalkan adında Kalkan Adaları’nda bulunan dört adadan biriyle aynıdır. İsimim aynı olmasının aralarında bir bağlantısı olduğuyla ilgili bir bilgi yoktur.

13-Havuzdaki Ormangözcüsü

Havuzdaki Ormangözcüsü Sur’da bir kaledir. Gece Gözcüleri tarafından terk edilmiştir. Batıdan Meşe Kalkan ve doğudan Samur Kale arasında bulunmaktadır.

14-Samur Kale

Samur Kale Sur’da bulunan Gece Gözcüleri tarafından terkedilen bir kaledir. Batıdaki Havuzdaki Ormangözcüsü ile doğudaki Kafiye Kapısı arasında bulunmaktadır.

15-Kafiye Kapısı

Kafiye Kapısı Sur’da Gece Gözcüleri tarafından terk edilmiş bir kaledir. Batısındaki Samur Kale ve doğusundaki Uzun Mezar arasında bulunur.

16-Uzun Mezar

Uzun Mezar Gece Gözcüleri tarafından terk edilmiş Sur’da bulunan bir kaledir. Batıdan Kafiye Kapısı ve doğudan Meşaleler adlı kalelerin arasında bulunur.

17-Meşaleler

Meşaleler, Gece Gözcüleri tarafından terk edilmiş Sur’da bulunan bir kaledir. Batısında Uzun Mezar ve doğusunda Yeşilkalkan’ın arasında bulunur.

18-Yeşilkalkan

Yeşilkalkan Sur’da bulunan Gece Gözcüleri tarafından terkedilmiş bir kaledir.Kale, batıdan Meşaleler ve doğudan Kıyıdaki Doğugözcüsü arasında bulunmaktadır.

19-Kıyıdaki Doğugözcüsü

Kıyıdaki Doğugözcüsü Sur’un en doğudaki kalesidir, Fok Körfezi kıyısında şiddetli rüzgarların olduğu yerde bulunur. Taht Oyunları kitabı itibarı ile ikiyüz adamdan daha az kişi burda kalmaktadır, Cottor Pyke tarafından kumanda edilir.Doğugözcüsü’nün kendi üstad’ı vardır.

Kıyıdaki Doğugözcüsü’nün bir ressam tarafından tasviri

Gece Nöbetçileri’nin Doğugözcüsünde birkaç kadırgası bulunmaktadır, ikisi büyük gemiler olmakla beraber Dar Deniz’i geçebilecek ve diğer kadırgalarla savaşmaya dayanabilecek kapasitededir. Kadırgalar yabanıllara silah kaçıranlara karşı Sur’u Fok Körfezi’nde devriye gezerek korur.

Doğugözcüsünün yakınında bazı balıkçı halklar yaşar ve batıdan Yeşilkalkan kalesi ile komşudur.

Notlar

Not 1: Bu sayfada yalnızca kaleler hakkında bilgi verilmiştir.

Not 2: Kaleler hakkında son kitaplarda olana olatlar için tıklayınız.

Not 3: Kara Kale haricindeki tüm çeviriler bana aittir.

Not 4: Umarım beğenirsiniz.

1 Beğeni

Ah şu teşekkürde bana fark atma tutkun yok mu…

Şaka diyorum tabii ki eline sağlık.

Yalnız ilk harita güzelmiş.

Adam acıyor. Kala kala üç tane kalmış :frowning:

Emek var bu işte :open_mouth:

güzel bir paylaşım teşekkürler

@maxcaiser tek amacım seni geçmekti :slight_smile: tabiki şaka … yorumun için teşekkürler :slight_smile:
@emr9 the lands of ice and fire kitabından o resim internette hepsi var :slight_smile:
@willas sen merak etme sur’un önemi anlaşılacak ama çok geç olacak :frowning:
@skagos yorum için teşekkürler :slight_smile:

Bu gözcüler neden Derin Göl Kalesi’ni kullanmamışlar ki? Üstelik Kraliçe kendi cebinden para verip bunlar rahat etsin diye yaptırmış o kaleyi.

Kalelerin hepsi kullanıldı ama zaman içerisinde “nüfus” azalınca mecburen bir çok kale kapatıldı.

Tamam da Kraliçe ana kale masraflı diye bu kaleyi yaptırmış, terk edeceklerse diğerlerini terk edip neden bu az masraf çıkaran kalede kalmamışlar ki?

Konumdan dolayı. kullanılmakta olan diğer 2 kale en uçlarda. Sınır görevi görüyor yani. Derin göl ise fazla ortada. O yüzdendir. Ayrıca aradan 200+ yıl geçti. O kraliçe için tutacak değillerdir diye düşünüyorum.

1 Beğeni

Gölge Kule :ok_hand:

Lucas Karstark ehehehe :joy:

1 Beğeni