Tarihi Değiştiren Askerler II

Osman Gazi
"Kurduğu Devlet Avrupa’yı 600 yıl titretti."

Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk padişahıdır. Osmanlı Türkleri’nin lideri, Osmanlı İmparatorluğunun ve imparatorluğuna hükmeden hanedanlığın kurucusudur. Altı yüzyıl boyunca dünyanın hakim güçlerinden biri olacak bir imparatorluk kurdu.Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi’den yaklaşık 4.800 km² olarak devraldığı Osmanlı toprağını oğlu Orhan Gazi’ye 16.000 km² olarak devretmiştir

Fatih Sultan Mehmet
"Benim Kudretimin Ulaştığı Yere Sizin Hayalleriniz Bile Ulaşamaz."
" İstanbul’u fethetti, Roma’yı istedi, Avrupa’yı Osmanlı’nın ayakları altına serdi"

İstanbul’u fethetmesinden sonra Fethin Babası ve daha sonraki asırlarda Fâtih lakabıyla anılmıştır. Ayrıca döneminde Avrupa’da Büyük Türk (Grand Turco) olarak da zikredilmiştir.İstanbul’un fethi, Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ’ın başlangıcı olmuştur.Bundan dolayı Fatih, “çağ açan hükümdar” olarak da tanınır. İstanbul’un fethinden sonra Kayser-i Rum (Roma İmparatoru) ünvanını da kullanmaya başlamıştır.

Fatih’in Askeri Dehası

İstanbul Suraları iç içe surlardan oluşuyordu.Yani bir en dıştaki suru geçtikten sonra karşına başka sur çıkıyordu.Bu surlar arası su ile doluydu.Ayrıca Bizansın elinde Rum ateşi denilen bir silah vardı.Bu yüzden Bizans’ın hiç kadırgası topu olması bile kendisinden 10-15 kat büyüklükte bir orduyu rahatlıkla püskürtebilirdi.Zaten İstanbul 29 kez kuşatılmış ancak hepside geri püskürtülmüştür.

Fatih’in Savaş Sanatı’na gelince
-Gemileri karadan yürütmüştür.
-Şahi adını verdiği topların çizimi bizzat kendi yapmıştır.Bu topun namlusu 92 cm’dir. 680 kilogram ağırlığındaki güllesinin menzili 1km 200 metredir.O dönemin şartları içinde bakıldığında muhteşem bir zeka ürünü olduğu ortaya çıkıyor.
-Tarihti ilk defa havan topunu geliştirdi.Bizzat Fatih’in eseriydi.
-Tekerlekli kuleler bizzat Fatih tarafından tasarlanmıştır ve ilk defa bir savaşta kullanılmıştır.
-Fetihten önce Boğazın en dar ve hâkim yerine Bizans’ın Karadeniz’le irtibatını kesen Boğazkesen (Rumeli) Hisârını inşa ettirdi. 32 m2 lik bir alanı kaplayan, stratejik ve san’at değeri yüksek olan bu dev âbide 3 ay gibi kısa bir zamanda bitirildi. Eserin projesini Fatih kendisi hazırlamıştı.

  • Tahrîb ve yangın bombalarını icâd etti.
    -Zeytinyağı döktürerek soğutulan topla ,insanlık târihinde “yağla makina soğutmasını” geliştirdi.

Barbaros Hayrettin Paşa
"Korsanlıktan Amiralliğe yükseldi, Akdeniz’i Haçlılara dar etti."

Osmanlı Devleti tarihinin ünlü denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı Devleti’nin ilk kaptan paşası ve büyük amirali. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, Akdeniz “Türk Gölü” olarak anıldı

Barbaros Hayrettin Paşa’nın en büyük zaferi Preveze Deniz Zaferi’dir.
Osmanlıların Akdeniz’deki denetiminin artması üzerine, Papalık, Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekiz gemilerinden oluşan bir “Haçlı donanması” kuruldu ve başına Andrea Doria getirildi. Osmanlı donanması ile Haçlı donanması 1538’de Arta Körfezi önlerinde karşılaştı.

Haçlı Donanmasında:112 Kadırga,50 kalyon,140 Barka,2600 Top,60.000 Asker
Osmanlı Donaması: 122 Kadırga,370 Top,3000 Yeniçeri

Savaş Barbaros Hayrettin Paşa’nın ezici üstünlüğü ile sonuçlandı.

Yavuz Sultan Selim
"Sanma Şahım Herkezi Sen Sadıkhane Yar Olur.
Herkezi Sen Dost mu Sandın Belki Ol Ağyar Olur.
Sadıkhane Belki Ol Alemde Serdar Olur.
Yar Olur,Ağyar Olur,Serdar Olur,Didar Olur."

9. Osmanlı padişahı ve 88. İslam halifesidir.
Tahtı devraldığında 2.375.000 km2 olan Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede 2,5 kat büyütmüş ve ölümünde imparatorluk topraklarının 1.702.000 km2’si Avrupa’da, 1.905.000 km2’si Asya’da, 2.905.000 km2’si Afrika’da olmak üzere toplam 6.557.000 km2’ye çıkarmıştır.[3] Padişahlığı döneminde Anadolu’da birlik sağlanmış; halifelik Abbasilerden Osmanlı Hanedanına geçmiştir. Ayrıca devrin en önemli iki ticaret yolu olan İpek ve Baharat Yolu’nu ele geçiren Osmanlı, bu sayede doğu ticaret yollarını tamamen kontrolü altına almıştı.
Yavuz Sultan Selim, ordusuyla birlikte Sina Çölü’nü 5 gün içinde geçmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman
"Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki padişah olan Kanuni bu dünyadan eli boş gitmiştir."
“At üzerinden inmedi Osmanlı’yı cihan imparatorluğu yaptı”

Osmanlı İmparatorluğu’nun onuncu padişahı ve 89. İslam halifesi. Batıda Muhteşem Süleyman, Doğuda ise adaletli yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman olarak da bilinmektedir. 1520’den 1566’daki ölümüne kadar, yaklaşık 46 yıl boyunca padişahlık yapan ve toplamda 13 sefere çıkan Süleyman, devletin hem en uzun süre görev yapan hem de en çok sefere çıkan padişahıdır.

Batıda Belgrad, Rodos, Boğdan ve Macaristan’ı,Doğuda, Safevîlerle yapılan savaşlar sonrasında Orta Doğu’nun büyük kısmını ele geçirdi. Afrika’da imparatorluğun sınırları Cezayir’e kadar uzanırken; Osmanlı Donanması ise Akdeniz’den Kızıldeniz’e kadar olan sularda hakimiyet kurmuştu. I. Selim’den 6.557.000 km2 olarak devraldığı Osmanlı İmparatorluğu’nu,padişahlığı döneminde 14.893.000 km2’ye ulaştırdı

Oliver Cromwell
"Kralcıları ezdi, mezarından çıkarılıp asıldı ama İngiltere’yi süper güç yaptı."

İngiliz siyaset adami, asker ve devlet yöneticisi olup İngiltere’nin yönetim biçimini krallıktan Cumhuriyet’e çevirmis ama 1650’den ölünceye kadar Devlet Koruyucu Lord unvanı ile ülkeyi tek başına idare etmistir.
20 Nisan 1653 günü General Oliver Cromwell 40 tüfekli asker eşliğinde parlementoyu basarak feshetmiştir.

Deli Petro
" Osmanlı ‘deli’, Batı ‘büyük’ dedi; Rusya’yı dünya devi yaptı."

Rusya’yı 7 Mayıs 1682’den ölümüne kadar yöneten Rus Çarı. Kimileri tarafından Rusya’yı, Avrupa’nın ve dünyanın kaderinde söz sahibi devletlerin arasına soktuğu için, Büyük sıfatıyla anılırken, kimileri tarafından davranışları sebebiyle Deli olarak anılmaktadır. Petro 17 yaşında bir saray darbesiyle yönetimi ablasının elinden alıp tek başına çarlığını ilan etti.
Rusya’yı Avrupa’nın güçlü devletleri arasına sokabilmek için güçlü bir ordu ve denizlerde hakimiyetin gerekli olduğuna inanan Petro, orduyu baştan aşağı yenileme ve bir donanma kurma hamlesine girişti. Petro, Rusya’nın güneyinde büyük tersaneler inşa ettirdi. Buralarda çalıştırmak üzere,Avrupa’nın birçok ülkesinden gemi yapım ustaları getirtti.

George Washington
"Yerlilerle, Fransızlarla, İngilizler için ve İngilizlere karşı savaştı; Amerika’nın ilk başkanı oldu."

ABD’nin bağımsızlık savaşında önemli rol oynadığı için, ülkesinde tarihinin en önemli şahıslarından biri olarak sayılıyor. Amerikan başkanlık kurumunu şekillendirdi ve iki dönem, sekiz yıl sonra üçüncü dönem başkanlıktan vazgeçerek ülkesinde bir gelenek yarattı.
İnglitere’ye ödenen vergilerin çok fazla olması nedeniyle ayaklandı.Fransızların yardımıyla İngiltere’yi yendi ve bugün kü Amerika’nın temellerini attı.

Amiral Nelson
"Napolyon’a denizlerde nefes aldırmadı, İngiltere’yi denizler hakimi yaptı.Osmanlı Nişanı’nı göğsünde taşıdı."

A. Horatio Nelson Napolyon Savaşlarında savaşmış İngiliz deniz subayıdır. Trafalgar savaş sırasında hayatını kaybetmiştir. İngilizlerin ünlü denizcisidir. 47 yaşında ölmüştür.
Napolyon’nun Mısır’ı işgali sırasında Osmanlı Devleti’nin İngiltere’den yardım istemesi sonucu bölgeye gitmiştir ve Fransız donanmasını büyük uğraşlar sonucunda imha etmiştir. Hatta Nelson Fransız donanması bulmak için Cebelitarık Boğazı’nı geçip Fransız donanmasını okyanusta aramış, ama yoğun sis dolayısıyla hemen yanından geçen Fransızları görememiştir.Osmanlı Devleti de Nelson’a bu üstün hizmetinde dolayı Osmanlı Nişanı vermiştir. Osmanlı tarihinde ilk defa bir yabancı komutan bu nişanla onurlandırılmıştır. Nelson’ın birçok resminde yakasındaki ay yıldızlı Osmanlı Nişanı açıkça görülmektedir.

Müsait olduğum en kısa zamanda 3.kısmı yayınlayacağım.

Çok yanlı bir çalışma olmuş gibime geldi. Onun haricinde Oliver Cromwell adamdır.

Bu isimlerle ilgili dün de bayağı görüşler bildirdik. İçlerinde en sevdiğim Yavuz Sultan Selim.

Erwin Rommel, Georgi Juko ve Atilla. Atlanmaması gereken önemli adamlar.

Belisarius… Listelerde bu adamı görememek koyuyor insana.

Paylaştıkların kendi düşüncelerin mi yoksa anket sonucu yapılmış bir liste mi?

Belisarius dedin aklıma Hannibal geldi.

Benimde aklıma Scipio Africanus geldi.

Sulla :smiley:

Arkadaşlar söylediğiniz adamların bir kısmı ilk kısımda var ama her iki listenin de çok yanlı olduğunu düşünüyorum. çünkü mesele genişlemekse pers hükümdarı yunanistana kadar gelmiş. II. Ramses Mısır’dan Ortadoğuya geçmiş. Napolyon, Hitler vs,vs. Osman Gazi sonuçta atamızdır ama beyliği kurmak dışında bi askeri başarısını ben bilmiyorum. o zaman Gazneli Mahmuttan Babür Şah’a kadar tüm büyük Türk devleti kuran devlet adamlarını ekleyelim

Musashiyi unuttun!!!
ve beni!!!

  1. liderler kısmında konu kapatıldıgı için burdan yazmak zorunda kaldım.
    osmanlının ordu gücünü topunu donanmasını saymıssınız f.s mehmet lik birsey yok zaten alınacaktı falan demişsiniz.

roman diyojende de asker vardı.alparslanın ordusunun 2.5 katı hepsi temizlendi.

iskender 40 bin falanksla 100bin kadar pers ordusunu temizledi.

1 milyonluk güc olan hiong nu lar ozamn nufusu 20 milyon olan çine boyun egdirdi.

alman general paul von lettow 1. dünya savasında afrikada 11 bin askerle 300.000 ittifak askerinin canına okumustur.

okadar basit değil bu işler gitti aldıyla olmuyor. kaç yıllık sürec var. hersey sistemli.cocuk yasta askeri eğitim aldırılıyor.anadolu hisarı rumeli hisarı kurulması vs…o mantıkla tarihte yapılan her basarının o olmasaydı baska biri yapardı söylemi cıkıyor.

alınmadan önce 28 kere kusatılmıs bir sehiden bahsediliyoruz.yok alexis komenos 400 askerle almıs.hadi ya kapıları açar askerler direniş göstermez halk sevgi seliyle karsılarsa tabi alır.

napolyon cok büyük generaldir. akkada cezzar ahmet pasa tarafından durdurulmustur. şimdi bu yenilgi sizin mantıgınızla cezzar ahmet pasayı daha iyi bir komutan mı yapar hayır? yada napolyon 1800 ler değilde 1000 li yıllarda yasasaydı yine sizin mantıgınızla bacak kadar boyuyla atın üstünde iyi bir haclı komutanı olabilecekmiydi ?

konuyu acan arkadas cok gereksiz kişileri yazmıs.yorumlardan yola cıkarak dahada gereksiz 2. kişileri koymus.isimlerden giderek polemik yapmak ve hakaret etmek yakısmıyor.

Güzel çalışma. Teşekkürler.

+1

+1 de benden. :smiley:

Yamulmuyorsam bir kitaptı bu,oradakileri yazmış arkadaş.

Savaş sanatının babası Büyük İskender’dir tartışmasız. Ondan önce savaşlar meydan kavgası şeklinde geçip,kalabalık taraf kazanırmış genellikle.

Hannibal’ın Alpleri filleriyle geçmesi ve Romalıları kendi topraklarında defalarca yenmesi büyük bir olaydı fakat çok hata yaptı,çok zaman kaybetti. Sonucu ise kötü oldu doğal olarak.

Scipio Africanus ise gerçekten çok büyük bir generaldi. Herşeyden önemlisi sabırlıydı. Bekledi,bekledi, zamanı gelince fena vurdu :smiley:

Kanuni’nin büyük bir asker olduğunu ise düşünmüyorum. Çoğu kişi onun devlet adamlığını övecek ama ben ona da katılmıyorum. Kanuni’yi Del Bosque ye benzetiyorum ben. O dönemin Osmanlısı şimdiki İspanya milli takımı. Elinin altında inanılmaz bir potansiyel ve devlet hazinesi vardı. O da kullandı. Ama sonlara doğru Kanuni’nin yaptığı hatalar ve devletteki bozulmalar,Osmanlı’nın sonunu getirdi