Telekinezi

#1

TELEKİNEZİ

Telekinezi (Yunanca: “uzaktan hareket”), maddeler üzerinde düşünce gücüyle etki yapma diye tanımlanır.

Telekinezinin gerçekliğine dair hiç bir bilimsel kanıt yoktur. 2006’da bu konudaki 380 deneyin meta analizini yapan bir çalışma, sadece yayın önyargısına (bilimsel yayın yapan kişilerin sonuçları olumlu yorumlama payı) bağlanabilecek denli küçük bir etki bulmuştur. Telekinezi deneyleri, bilim adamları tarafından yeterince kontrollü ve tekrarlanabilir olmamaları yüzünden sürekli eleştirilmiştir. Fakat bazı deneyler telekinezinin gerçekliği konusunda bir yanılsama yaratmıştır, bu yanılsama deneyi yürütenlerin telekineziye duyduğu inançla da orantılıdır.

Telekineziyi gerçekleştirebildiğini iddia edenler arasında en ünlüleri ve önemlileri Rus psişik Nina Kulagina ve İsrailli psişik Uri Geller’dir.
Kaşık veya diğer metallerde deformasyon oluşturma telekinezi yada Psikokinezi de denilen herhangi bir cismi uzaktan hareket ettirme veya çok az uygulanan bir temas gücüyle etkide bulunmaya verilen addır. Bu fenomenle ilgilenen parapsikologlar ve amatör ilgililer tarihte geçtiğine inanılan olağanüstü öyküler yada mucizelerin bir telekinezi biçimi olduğuna inanmaktadırlar. Ancak fenomene “Telekinesis” adının verilmesi çok yeni bir tarihe rastlar. Tabir Alman-Rus psişik araştırmacı Alexander N. Aksakof tarafından 1890’da kullanılmıştır. Psikokinesis tabiri ise 1914 yılında Amerikalı yazar ve yayımcı Henry Holt tarafından “On the Cosmic Relations” adlı eserinde geçmiş ve Amerikalı ünlü parapsikolog J.B.Rhine tarafından da benzeri fenomenleri tanımlamada kullanılmıştır.
Telekinezi, düşünce gücü ile cisimleri hareket ettirmektir. Bu herkeste olan bir yetenektir. Ne bir mucize ne de bir efsane. Tek gereken bunun olabileceğine inanmak!

Telekinezi yeteneği doğal bir yetenektir, fakat tek sorun bu beceriyi öğrenebilmekte yatmaktadır. Öncelikle olayın Düşünce-Beyin-Bilinç-İnanç dörtlüsünde bittiğini söyleyelim. Ayrıca bazı araştırmalar da beynin korteks bölümünde bu özellikle bağlantılı bölgeler keşfedildiğini de artık gözler önüne sermektedir.

Kimi zaman bazı cisimler düşer. Bizler kaydığını zannederiz yada korkarız. Ama bunun tek nedenin telekinezidir. Yani insanın o anda bilinçsizce etrafa saçtığı yeteneğidir.

Her şey, ne düşünebiliyorsak, gerçekleşebilir felsefesine dayanmaktadır.

#2

Şuda bir gerçektirki insan beyin gücüyle çoğu şeyi yapabilmektedir.Bu beynin kullanım alanıyla ilgilidir.Daha fazla kullanabilseydik bir yerden bir yere ışınlanarak bile gidebilirdik.

#3

Bence de beyin gücü var olan bir şey ancak inanmak gerekiyor ve çok çalışarak yapılabilecek bir şey.Heros dizisini izleyen varsa o dizi bu konuyu anlatıyordu.Orada herkesi ayrı ayarı yetenekleri olduğunu anlatıyordu.Mesela telepati de beyin gücü ile olan birşey. Tabiki o sadece bir dizi ve orada beynin yüzde yüzünü kullanabilen bir grup insan vardı.Ki o kadar güçlü olmak hayal gücü diyebiliriz :).Ama beyin belirli bir etki yapabiliyor cisimlere.