Valyria yolları

Valyria yolları, Valyria’nın Essos üzerinde egemen oldukları zamanlarda inşa edilmiş, geniş taştan karayollarıdır. Çok düzdürler ve genellikle bir ekonomik merkezden diğerine bağlanırlar, yüklerin hızlıca taşınmasına imkân vermektedirler.

Özgür Şehirlerler’de, Norvos ve Qohor arasındaki genel alanda bir tanesi bulunabilir. Bir diğeri Volantis’in doğusundan gidildikçe, Volantis ve Meereen’i birbirine bağlar fakat oldukça tehlikeli bir yol olduğu için genel olarak şeytan yolu olarak bilinir.

Tyrion Lannister, Volantis’e olan yolculuğunun başlangıcında, kendisinin ve İllyrio’nun üstünde ilerledikleri yolları daha yakından inceleme fırsatı bulur. Ufka atılmış bir mızrak gibi düz gitmektedir. Yağmur ve erimiş karın akıp gitmesine imkân sağlayan, yerden yarım metre yukarıya kaldırılmış erimiş taş şerididir. Tyrion, Yedi Krallık’ın yollarındaki çamurlu tekerlek izlerinden farklı olarak Valyria yollarında üç vagonun yan yana ve ne zaman ne de trafiğin onlara engel olmadan yol alabileceğini düşünmüştür. Dört asır önce Valyria’nın tanıştığı Kıyamet’e rağmen, yollar hala değişmeden kalmıştır.

valyrianın yolları taştan tey tey tey