Westeros Nehirleri

#1

Nehirlerin Uzunlukları
Nehirlerin uzunlukları, Westeros haritası ve haritanın ölçeği baz alınarak tahmin edilmiştir.url=http://asoiaf.westeros.org/index.php/topic/51451-longest-rivers-of-westeros/[/url]

1)Mander - 1617 Km
2)Üç Dişli mızrak(Yeşil Çatal’la beraber) - 1443 Km
3)Üç Dişli mızrak(Kızıl Çatal’la beraber) - 1419 Km
4)Beyaz Bıçak - 1158 Km
5)Son Nehir - 963 Km
6)Karasu - 935 Km
7)Yeşilkan - 907 Km


Kuzey
Beyaz Bıçak
Beyaz Bıçak, Kuzey’de bir nehirdir. Nehir Isırık’a dökülür. Nehrin Isırık’a döküldüğü yerde Beyaz Liman şehri vardır. Nehir, Yalnız Tepeler’de başlar.

Son Nehir
Son nehir, uzak Kuzey’de bulunan bir nehirdir. Sur’a Kışyarı’ndan daha yakındır. Nehir, Dar Deniz’e dökülür. Son Ocak Kalesi, Nehrin hemen kuzeyinde yer alır.


Nehir Toprakları
Üç Dişli Mızrak(Trident)
Üç Dişli Mızrak, Nehir Toprakları’nın ismini almasını sağlayan nehirdir. Westeros’ta ki en büyük nehirlerden biridir. Birçok ayrı koldan oluşur ancak bunlardan en büyükleri, Kızıl, Mavi ve Yeşil Çatal’dır. Sonunda tüm kollar birleşerek Yengeç Koyu’na dökülür.
Barış zamanı, Üç Dişli Mızrak’ın kolları eşya ve insan taşımacılığı açısından Nehir Toprakları’nda ki en büyük araçlardan biridir. Yakut Geçidi ve İkizler ana geçiş noktalarıdır.
Kolları
Kızıl Çatal
Kızıl Çatal, geniş ve yavaştır. Nehir kıvrımlıdır ve küçük adacıklarla doludur. Birçok yerde su altındaki kökler ve kum tepecikleri su üzerine çıkar. Nehirova, nehrin hemen kıyısındadır. Nehirova’yı geçtikten sonra nehir geniş bir kıvrım yapar ve daha çamurlu ve sığ bir hale gelir. Bracken Hanesi’nin toprakları Kızıl Çatal’ın hemen kıyısında uzanır. Kıyı bölümleri çoğunlukla çamurlu ve bataklıklarla doludur.

Yeşil Çatal
Kral Yolu, Yeşil Çatal’ı takip eder ve verimli topraklardan, ormanlık alanlardan, Nehir Toprakları’nda ki kalelerden geçerek Kuzey’e gider. Üç Dişli Mızrak savaşında Robert’in tacını kazandığı yer olan Yakut Geçidi’nin kuzeyinde İkizler’e kadar hiçbir geçiş noktası yoktur. İkizler’in olduğu bölgede ise nehir derindir ve çok hızlı akar.

Mavi Çatal
Denizgözcüsü, Mavi Çatal’ın kaynağının hemen batısında yer alır. Ramsford ve Fairmarket kasabaları Mavi Çatal’ın kıyısındadırlar. Mavi Çatal yatağından taştığında nehri geçmek için Yediçay ve Hag’ın Çamuru kasabalarına gitmek gerekir. Mavi Çatal, Yediçay’dan sonra küçük dereciklere bölünür.


Menzil
Mander Nehri
Mander Nehri, Menzil’de ki en büyük nehirdir. Yavaş akar ve geniştir ancak bazımkesimlerde su altında kalan kökler ve kum tepecikleri dikkatsiz gemilerin hasar göresine sebep olur. Mavidere ve Cocleswent, Mander’i besleyen nehirlerdir. Mander’in kıyısında bulunan yerleşkeler; Tumbleton, Acı Köprü, Uzun Masa, Cider Hall ve Yüksekbahçe’dir. Mander’in kaynağına yakın bölgelerinde su bulanık ve akıntılıdır ancak Yüksekbahçe’ye yaklaştıkça su berrak ve sakin bir hale döner.

Tarihi
Tarihte, Demir Adamlar’ın Mander Nehri’ni kullanarak Acı Köprü’ye kadar olan bölgeleri yağmaladıkları bilinir. Bu yüzden Menzil Kralları Gardener Hanesi, Mander’in denize döküldüğü yerde bulunan Kalkan Adaları’nda ki yerli halkı silahlandırmış ve olabilecek saldırılara karşı anakarada ki insanları uyarmakla görevlendirmiştir.
Bin yıl önce Gardener Hanesi, nehrin kıyılarında Yaşayan Manderly Hanesi’ni bölgeden sürgün etmiştir. 211AL yılında gerçekleşen Büyük Yaz Kuraklığı sırasında Mander’in su seviyesinde büyük bir düşüş görülmüştür.


Kral Toprakları
Karasu
Karasu Nehri, Kral Şehri’nin kurulduğu yerde denize dökülen bir nehirdir. Karasu Koyu’na dökülen bu nehir derin ve akıntılıdır. Akıntı hızı hiç belli değildir ve aniden değişebilir. Nehrin denize döküldüğü yerde akıntı hızlı ve güçlüdür.
211AL yılında gerçekleşen Büyük Yaz Kuraklığı sırasında Karasu’nun su seviyesinde büyük bir düşüş görülmüştür.


Dorne
Yeşilkan
Dorne’un ana nehri olan Yeşilkan, Kızıl Dağlarda doğar ve Planky Kasabası’nda denize dökülür. İsmini bulanık yeşil suyunda alır. Vaith ve Scourge nehirleri Yeşilkan’ın başlıca kollarıdır.