Yavuz İran Seferini Tamamlasaydı


#1

Sene 1520. Ulu Kağan Yavuz Han hakkın rahmetine kavuşmuştu. Mısır seferide yapmak istiyordu ama sırtında çıkan çıban buna fırsat vermemişti.
Yavuz Han babasını tahttan zorla indirip tahtta çıkmış bir Padişahtı. Babası II. Beyazıt savaştan çok barış yanlısı olan biriydi. O yüzden yeni kurulmuş Safevi Devletinin ülkesinde yaptığı alevi isyanlarına rağmen, hatta annesinin memleketi olan kendisine bağlı Dulkadiroğullarına Safevilerin yaptıkları tecavüzlere rağmen doğru düzgün karşı harekette bulunmamıştı.

Ama Yavuz o zamanlardan kendini belli etmişti. Tahtta 5. sıradan şehzadeydi. Bu yüzden önemsiz Trabzon Sancak Beyliği verilmişti ona. Ama belli ki bu Tanrı tarafından bize gönderilmiş bir işaretti. Çünkü babası hiç bir şey yapmazken Yavuz sadece kendi birlikleriyle Safevilerin peşine düşmüş Erzincan’ı Osmanlı’ya bağlamıştı. Gürcüleri vergiye bağlamış birçok da Safevi üyesini esir almıştı. Babası buna kızmıştı. Ben varken senin ne haddine demişti. Ama bu olaydan sonra Yavuz yeniçerilerin desteğini arkasına sonuna kadar aldı.

O zamanlardan belliydi aslına Yavuz’un tüm İran’ı fethedeceği. Babasıyla pek çok sürtüşme yaşadıktan sonra tahtta çıkmayı başarmıştı. İlk işi İran seferi olmuştu.
Çaldıran’da kazandıktan sonra Şah İsmail, karısını da düşman elinde bırakıp Mısır’a kaçmıştı. Ama Yavuz yoluna devam etmişti. Tebriz’i almıştı. Yeniçeriler içinde huzursuzluk vardı kendileri gibi on iki inancına sahip bir ülkeyi fethetmek onları rahatsız ediyordu. Yavuz’a da pek çok şikayetler gelmişti bu yüzden… Ama Yavuz yılmadı. Yoluna devam etti ve tüm İran’ı fethetti.

Sonra’da Şah İsmail’e yardım eden Memlüklerle savaştı ve tüm Suriye’yi ele geçirdi. Ama sonra Mısır’la barış anlaşması
yaptılar ve Suriye Osmanlı’da kaldı.

Ama Yavuz çoğunluğu Şii olan doğu coğrafyasını İstanbul’dan yönetemiyeceğini anlamıştı. Bu yüzden Tebriz’i başkent ilan etmişti.
Osmanlı eskinin aksine artık batıya değil, doğuya yönelmişti. Bu oldukça açık görünebiliyordu.