Zaman Çarkı [Wheel of Time]


#1

Zaman Çarkı
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Zaman Çarkı, Robert Jordan’ın 13 ciltlik ve yaklaşık 10.000 sayfalık külliyatı dır.
Zaman Çarkı bir başka dünyanın döngüsel tarihindeki bir çağı anlatır. İyi ve kötü arasındaki sonu gelmeyen savaş tekrar başlamak üzeredir. Dünyayı ele geçirmeye çalışan Shai’tan (şeytan), asırlar süren topyekün bir savaş sonunda Lews Therin Telamon liderliğindeki erkek Aes Sedai 'ler tarafından bir “zindana” hapsedilir ve zindanı mühürlenir. Shai’tan, hapsedilmeden önce, erkek Aes Sedai 'lerin gücünün kaynağı olam saidin’i “lekeler” ve ilerleyen günlerde hepsinin delirmesine ve muhteşem güçleriyle yeryüzünün şeklini değiştirecek ölçüde yıkımlar yapmalarına sebep olur. Asırlar sonra küçük bir köyde, sıradan bir delikanlı olan Rand’ın ve arkadaşlarının hayatı korkunç yaratıkların saldırısı ve onu kurtaran Moraine tarafından sonsuza kadar değişir. Rand, Lews Therin Telamon’un yeniden bedenlenmesidir (Yenidendoğan Ejder) ve Karanlık Varlık serbest kaldığında onunla savaşmaya yazgılıdır. Arkadaslari Matrim Cauthon ve Perrin Aybara’da Kirilistan onceki kisilerin yeniden bendenlenmesinden etkilenmistir.
Seri boyunca Rand’ın çobanlıktan dünyanın kurtarıcısı ve yıkıcısı olan Yenidendoğan Ejder’e dönüşümü ve dünyayı da beraberinde de dönüştürmesi anlatılır. Karakterler sayıca kalabalık, detaylı ve kendi içinde bir bütündür. Her birinin zihinlerinden geçenler ve dönüşümleri didik didik edilir. Toplum yaşamı, tarihinden giyim-kuşamına, davranış tarzından mimarisine kadar detaylarıyla tasvir edilir.
Serinin 14’üncü ve son kitabı “A Memory of Light” (Işığın Anısı) ingilizce olarak 8 Ocak 2013’te yayımlanacaktır.[1] Kitabın türkçe yayım tarihi bilinmemektedir.
Dipnot: Zaman Çarkı Serisi bir çok çevre tarafından fantastik edebiyatın gelmiş geçmiş en büyük eserlerinden olarak görülüyor. Ancak fantastik edebiyata yeni adım atacak okuyuculara bu seri ile başlamaları önerilmez. Zira hem kitabın ağır olması okuyucuyu soğutabilir, hem de bu kadar büyük bir eserin değeri türe aşina olduktan sonra daha iyi anlaşılabilir.

Aes Sedai’ler

Tek Güç

Evrenin merkezinde olan ve aslında Zaman Çarkının (kader ve zamanın bağlı olduğu olgu) devamlılığını sağlayan güçtür. İki kısımdan meydana gelir: Saidin ve Saidar. Biri olmadan bir diğeri olmaz. İkisi "Tek Güç"ü meydana getirir.

Saidin

Gücün eril kısmıdır. Saidin ateşten bir nehir gibidir ve zapt edilmesi çok güçtür. Eskiden var olan gücü yöneten tariflerine göre Saidin’ini kullanabilmek için ona hükmetmek gerekirmiş. Ancak Saidin artık kullanılamaz durumdadır. Ateşten nehrin üzeri siyah bir leke ile örtülmüştür. Bunu yapan Shai’tan adındaki varlıktır. Saidin’e uzanan erkek önce bu siyah lekeye temas eder ve gücü kullanır. Gücü kullanan ya da yönlendiren erkek yavaşça delirmeye başlar. Ardından güçle dünyaya, kendine veya çevresinde yıkımlar yapmaya başlar çünkü artık kontrolünü kaybetmiştir.

Saidar

Gücün dişi kısmıdır. Saidin’in aksine Saidar sakin, duru ve parlayan bir göl gibidir. Bir Aes Sedai ("Tek Güç"ü kullanan kadın) gücü kullanmak için tamamen kendini ona bırakır ve bir olur. Shai’tan gücün bu kısmına uzanamaz daha doğrusu hiçbir erkek uzanamaz. Kadınlarda Saidin’e uzanamaz. Bu yüzden Saidar tamamıyla temiz kalmıştır.

Gücü kullanabilmek

Gücü herkes kullanamaz. Bu doğuştan var olan ya da gelen bir yetenektir. Ancak eğitim almadan güç öldürücüdür. Yönlendirebilen kişi o kadar büyük bir gücün karşısında tek başınadır ve annesini kaybeden çocuk gibidir. Gücü yönlendirdiğinin farkında olmaz. Bu sebepten ya güç onları öldürür ya da başkalarına zarar verir. %80 ya da %90 lık bir kısmı ölür. Bazı durumlarda ise gücün bilinçsiz kullanımı sonucunda kişi kendini “yalıtma” olarak tabir edilen bir duruma düşer ve hayatının geri kalan kısmında birdaha gücü kullanamaz. Bu Aes Sedai olan kişiler için çok büyük bir tehlikedir. Eğitim alan kişiler bu tip tehlikeler ile karşı karşıya gelmez. Ancak her ne kadar eğitim almış olursa olsun “Yalıtma” çok büyük güç kullanımında ortaya çıkabilir Erkeklerde ise güç kullanma durumu biraz daha farklıdır. Erkekler güç ile başa çıkabilmektedir ancak Saidin kirlendikten sonra gücü yönlendirebilen erkeklerin sayısı parmakla sayılacak kadar azdır. Hatta yok denecek kadar. Olanlar ise Aessedailerin Kızıl Ajahları tarafından güçten kesilir. Bu ölümden beter ya da ölüm demektir. Gücü yönlendiren kadının çevresinde bir ışık halesi oluşur ve bu hale başka bir yönlendirebilen kadın tarafından görülebilir. Yönlendiren erkekler ise bir kadın yönlendirirken vücutlarında karıncalanma hisseder. Erkek “Aes Sedai” lerin güçten kesimesi Saidin’in kirlenmesinden ve gücü kullanan erkeği delirtmesinden kaynaklanmaktadır.

Aes Sedai

Aes Sedai gücü yönlendiren kadınlara ve erkeklere (erkeklerin kullandığı kısım kirlenmiştir) verilen isimdir. Üç aşamadan oluşur:
-Çömez
-Kabul edilmiş
-Aes Sedai
Bu eğitimleri tamamlayan genç ya da küçük yaştaki kızlar Aes Sedai olur ve isimlerinin sonuna Sedai ekini alır. Ayrıca birde Aes Sedai olduğunu belirten bir tekerlek (çark) üzerinde yılan motifi olan bir yüzük takarlar. Örneğin Moiraine sedai ismini alan Aes Sedai zaten çoktan eski hayatına ve ismine de veda etmiştir. Aes Sedailerin şehri ve eğitimlerinin yapıldığı yer TarValon’dur. Merkezleri ise TarValon’daki Beyaz Kule’dir.

Ajah

Güç belli amaçlar doğrultusunda yönlendirilir. Bir kabul edilmiş kadın Aes Sedai olmadan önce Ajah seçimi yapmak zorundadır. Ajahlar gücü en iyi hangi doğrultuda kullanılacağını belirler ve Aes Sedai bu yönde ilerler. Diğer ajahların yaptıklarını yapabilirler ancak uzmanlık alanı Ajah seçimi ile belirlenir.
1: Mavi Ajah
Mavi Ajah kız kardeşler genellikle keskin zekalıdır. Tarih boyunca Mavi Ajah üyeleri diğer Ajahlara oranla az sayıda olmuştur. Liderlik ve yönetim konusunda ayrıca politik manevra konularında yetenekleri iyi düzeyedir. Uluslar arasında ve ilişkilerde ayrıca olaylarda Mavi Ajah önem taşır. Genel olarak Aes Sedai yöneticileri Mavi Ajahtan çıkar.
2: Kahverengi Ajah
Kahverengi Ajah üyeleri kendilerini bilgi ve araştırmaya adar. Bilginin korunması, bulunması geliştirilmesi Kahverengi Ajah üyelerinde öneme sahiptir. Gerek Aes Sedai gerekse birçok alanda araştırma yaparlar. Kayıp olan sırları bulurlar. Ayrıca Kahverengi Ajahların diğer hiçbir Ajahta olmayan kendi iç yönetim mekanizmalara vardır. Ancak sonuçta onlarda Beyaz Kuleye bağlıdır. Genelde kitaplara gömülen kız kardeşlerdir. Sınırsız denilicek bilgiye sahiptir.
3: Gri Ajah
Gri Ajah üyeleri genelde çözümleri arayan, arabulucu, adaleti, dengeyi, düzeni sağlama üzerinde uzmanlaşan ve derinleşen Ajahlardır. Bir çok sorunu büyümeden çözebilir hatta savaşları bile engelleyebilirler. Aes Sedailerin çıkarlarını kollayan Ajahtır.
4: Yeşil Ajah
Yeşil Ajah ya da Savaş Ajahı (Battle Ajah olarak geçer), kendilerini "Tarmon Gai’don"a yani Karanlıkla-Işığın-İyilikle-Kötülüğün son savaşına hazırlar. Yeşil Ajahlar gücü saldırı ve savunma konusunda kullanan en güçlü Ajahlardır. Diğer Ajahlar erkeklerle pek anlaşamaz. Kırmızı ise nefret eder. Yeşil ise tam tersine erkeklerle geçinen bir Ajahtır. Hatta Bazı Yeşil kız kardeşler Warderları (yanlarında olan koruycuları, bunlar erkektir, fiziksel güç kullanırlar) ile evlenmiştir. Bir Aes Sedai çok nadir evlenir. Dreadlordları ve Trollocları öldürmek için gücü en iyi şekilde kullanacaklarından şüphe yoktur. Ancak onun dışında genelde uyumlu bir Ajahtır.
5: Kırmızı Ajah
Kendinden başka diğer Ajahlarla anlaşamayan tek Ajahtır. Genelde üyeleri sert ve duygusuz bir yapıdadır. Tek amaçları yönlendirebilen erkekleri bulup onların güçle bağlantısını koparmaktır. Genel tabirle ehlileştirmektir. Aslında bu gereklidir çünkü erkekler Saidin’i lekeleyen pislikten dolayı delirip birçok yıkım getiriyorlar. Ehlileştiren erkekler hayattan kopar veya ölür. Ölmez ise hayat ona boş ve işkence gibi gelir. Gücü hisseder ama güce uzanamaz. Ancak gücü yönlendirebilen erkekler çok nadir olur.
6: Beyaz Ajah
Beyaz Ajah üyeleri kendini felsefe ve mantığa adar. Genelde sürekli düşünür bir halde olurlar. Herşeyi mantık çerçevesinde sorgularlar. Hayatı sorgulayan, gücü sorgulayan, kısacası her şeyi sorgulayan Ajahtır. Onlar için felsefe her şeyden önce gelir.
7: Sarı Ajah
Dünya kırılmadan önce İyileştirme konusunda hem erkek hem de yönlendire bilen kadınlar çok güçlüydü. Öyle ki; birçok hastalık, yarayı veya birçok sağlık problemine karşı şifa verbiliyordu. Ancak kırılışla birçok bilgi yok oldu. Sağlık konusunda tüm Aes Sedailer yetenekli değildi. Bunun için Sarı Ajahlar gücü sağlık konusunda en iyi şekilde kullanmayı öğrendiler. Şuan Sarı Ajah üyesi kız kardeşler (ölüm dışında) birçok yarayı veya hastalığı birkaç saniye içinde iyileştirebilir.
Yedi Ajah farklılıkları da olsa bir bütündür. Hepsi Aes Sedaileri oluşturur.

Hiyerarşi

Aes Sedai topluluğunu yöneten kişiye “Amyrlin” denir. Bu unvan isim yerine kullanılır.Vakunivis; ise Amyrlin yanında bulunan bir danışman gibidir. Amyrlin her ne kadar tek başına, karar verme hakkına sahip olsa da Vakunivis geçmişten süre gelen, gerekli bir konumdur.Ajah Liderleri; Her Ajahın doğrudan Amyrlinin yönetiminde olduğunu belirtmiştik. Ancak, her Ajah’ın kendi içerisinde birde lideri bulunmaktadır. Bu lider sadece o ajah üyeleri tarafından bilinir. Ajah dışında kimse bilmez.
Amyrlin
Amyrlin Aes Sedailerin yöneticisi ya da en üst mertebedeki kişisidir. Amyrlin çok farklı bir durumdadır, 7 Ajahtan hiçbirinin üyesi değildir aynı anda 7 Ajahında üyesi durumundadır. Amyrlin statüsü gereği 7 Ajahın tümünüde temsil etmektedir. Yetki ve konumunu çok doğru ve stratejik kullanmak zorundadır. Amyrlin Aes Sedailerin merkezi olan TarValon şehirinde Beyaz Kule isimli yerde bulunmaktadır. Kimileri burayı ülkelerin, kişilerin, kral ve kraliçelerin yönetildiği ya da iplerinin çekildiği yer olarak tanımlamaktadır. Amyrlin olan Aes Sedai bu makam yükselince Ajahı ile tüm bağlantısını keser. Bu adelet ve doğru karar verebilmek için şarttır. 7 Ajah ve Aes Sedailer için ciddi karar almak durumunda olması bunu gerekli kılmaktadır. Tarihi kayıtlara (Kitap İçerisinde) bakıldığında bir ikikez Amyrlinlerin konumundan indirildiğini görüyoruz. Ancak bu çok sıradışı bir olay olup bunu gerektirecek çok önemli olaylar olması gerektiğinide belirtmekte fayda var. Aes Sedailer Amyrlin’e mutlak saygı duymak ve itaat etme durumundadırlar. Aes Sedai olan kişi Amyrlin’e “Anne” şeklinde hitap eder. Ayrıca her Ajah’ın kendine has rengi olmasına karşın, Amyrlin ise 7 Ajahı temsilen 7 renkten oluşan bir Şal takar. Bu ona özgü bir şeydir.
Vakunivis
Amyrlin’in danışmanı olan kişi bu unvanı alır. Vakunivis olan kişi Amyrlin’in hemen altında yer almaz, ancak o şekilde saygı görür. Bunun sebebi Amyrlin’in unvanının, merkezinde bulunmasından ve Amyrlin’in danışmanı olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Vakunivis olan bir Aes Sedai halen kendi Ajahına bağlıdır. Bunun aksine Amyrlin tüm Ajahlardan gibidir.
Çömez
Aes Sedai’lerin yönlendirme yetisine sahip olan kişiler yine Aes Sedailer tarafından bulunur ve kuleye davet edilir. (Bu davetten çok bir dayatma gibidir)Kuleye gelen yönlendirme yetisine sahip kişi eğitem başlar ve o andan itibaren bir çömezdir. (Çömez şeklinde hitap edilebilinir.)
Kabul Edilmiş
Çömezlikten bir sonraki aşamadır. Burda çömez güçlerini biraz idare etmeyi öğrenmiş. Gücün biraz daha farkında ve daha mantıklı bir durumdadır. Kuralları biraz daha iyi anlayan çömez bir üst seviye olan Kabul Edilmişliğe yükseltilir.
Aes Sedai
Uzun süren çalışmalar, eğitimler ve terbiyeden sonra, Kabul Edilmiş artık bambaşka bir kişi gibidir. Gücü ve yönlendirmeyi tam anlamıyla idare edebilen. Durması ve başlaması gerekn noktayı bilen. Fikren olgunlaşmış bir kişidir. İşte bu ya da benzer şartlar yerine geldiği zaman Beyaz Kulede, Aes Sedai’leri hayatları boyunca bağlıyacak 3 aşamalı bir sınav bekler. Bu sınav çok zor bir sınavdır. Ölüm ve kayboluş gibi sonuçları vardır. Kabul edilmiş bu sınavlara girer. Başarılı olup, hayatta kaldığı ya da sağlam bir şekilde sınavları geçerse her Aes Sedai’nin ettiği ve onları hayatları boyunca bağlayan ve asla bozulamayan bir yemin eder. Yemini eden kişi artık bir Kabul Edilmiş değil, bir Aes Sedaidir.

Kaynak:Vikipedi

sevdiğim fantastik kitaplar listesinde ikinciliği game of thrones ile paylaşan bir seridir.şuan 11.kitaba geçmek üzereyim


Zaman Çarkı [Wheel of Time] 2
#2

Dünyanın Gözünün siparişini vereyim mi acaba yoksa set tekrar çıkınca mı alayım ikilemindeyim ve şu anda Ejderhaların Dansını sipariş ediyorum.

Fikirlerinizi istiyorum alayım mı almayayım şimdi ?


#3

Bence bikaç ay daha bekle…


#4

@daemon35 birkaç ay olursa o fuara sarkar :slight_smile: ama dediğin gibi biraz bekleyeyeim ben en iyisi…


#5

Ejderhaların Dansı’nı okuduktan sonra seriye başlayacağım sanırım. Kitapları tek tek alacağım gibi görünüyor. Öğrenci bütçesi dolayısıyla bir anda bütün seriyi karşılayacak parayı çıkaramam ama zamanla tek tek alabilirim gibi :slight_smile:


#6

Bugün günlerden Zaman Çarkı
ne zamandır uzun uzun soluksuz okuyamıyordum.


#7

Bence dinlemelisiniz :=)

Gecenin Kızı, yürüyor yine
Kadimdir savaş, yine de savaşıyor o
Yeni aşığını arıyor, ona kulluk edip ölecek, yine de kulluk edecek olanı.
Onun gelişine kim karşı duracak?
Parlak duvarlar dize gelecek
Kan kanı besler
Kan kanı çeker
Kan kandı ve kan olacak her daim

Yönlendiren adam bir başına
Kurban diye veriyor dostlarını
Önünde iki yol var, biri ölümün ötesindeki ölüme, diğeri ebedi yaşama
Hangisini seçecek? Hangisini seçecek?
Hangi eldir esirgeyen? Hangi eldir katleden?
Kan kanı besler
Kan kanı çeker
Kan kandı ve kan olacak her daim

Luc, Hüküm Dağları’na geldi
Isam yüksek geçitlerde bekledi
Av başladı artık. Gölgenin zağarları şimdi sürgün avında ve can alıyor
Biri yaşadı ve öldü diğeri, ama ikisi de var
Değişimin Zamanı geldi
Kan kanı besler
Kan kanı çeker
Kan kandı ve kan olacak her daim

İzleyiciler Tümentepe’de bekliyor
Çekicin tohumu yakıyor kadim ağacı
Ölüm atacak tohumu ve yaz yakacak Yüce Efendi gelmeden önce
Şimdi geliyor Yüce Efendi
Şimdi geliyor Yüce Efendi
Şimdi geliyor Yüce Efendi
Kan kanı besler
Kan kanı çeker
Kan kandı ve kan olacak her daim
Şimdi geliyor Yüce Efendi


#8

Aynen sana katılıyorum Lanfear sempati duyulmayacak gibi değil:=)

Bu arada yeni çizimler buldum çok hoş olmuş.

Ve buradan da bazı çizimlere ulaşabilirsiniz.


#9

lanfear’ı ben bile seviyorum :stuck_out_tongue:

moiraine gibi o da sonradan çıkıyor mu??

şu çizim çok güzelmiş.


#10

kaçıncı kitapta çıkıyor??

resimdekiler egwene ve rand.


#11

@“nyx” rand’ın kollarındaki ejder dövmelerini nasıl görmedin ben onlardan anlamıştım :smiley:


#12

Büyük Av’ın çevirmeni farklıymış :confused:


#13

Evet Niran Elçi’nin çevirisini beğendim. Ama bikaç yerde karışık cümleler vardı yine de. Ne diyor diye bikaç kere okumak zorunda kalmıştım :slight_smile:
Şimdi baktım 2.kitabı Gamze Sarı çevirmiş. O da güzel çevirmiştir umarım…


#14

@Aviendha çizim gerçekten çok güzelmiş. Çizimde kısa bir özet geçmişler resmen süper çok hoşuma gitti.


#15

@uncosonic ile D&R da zaman çarkı kitaplarını bulduktan sonra tepkimiz :

çüüüüüş bunu kim okur lan çok kalın bunlar

ve benim kalınlık ölçme şeklim ,

zaman çarkının en kalın kitabı : en kalın got kitabı x2


#16

Zaman Tekerleği sdfpig
Ay yine zehir gibiyim bu aralar xd


#17

+1
arkadaş nazikçe söyledi bide :slight_smile:


#18

@Sansa Yok ya onlar ciltli diye o kadar kalın duruyorlar. Yoksa Asoiaf’lar çoğundan daha kalın :slight_smile:


#19

benim o ölçüme göre gayet te 2 tane kitap denk geliyodu ya :slight_smile:

@uncosonic sendeyiz


#20

kitaplar aklıma geldi şoka girdim şuanda :open_mouth: